Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - januari 2018
SOML neemt cursusaanbod sociale en fysieke veiligheid in eigen hand
Bij SOML, een schoolbestuur met vier scholengemeenschappen in Midden Limburg, staat veiligheid hoog op de agenda. Sinds 2016 organiseert zij cursussen sociale en fysieke veiligheid intern. Dat biedt verschillende voordelen.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Save the date
Hoe ziet het onderwijs er over 5 of 10 jaar uit? Wat betekent dat voor de schoolorganisatie? Zijn er op uw school voldoende, bekwame en vitale docenten? Ervaren medewerkers eigen regie en zeggenschap? Op 17 april organiseert Voion een conferentie met inspirerende Tedtalks, waar we met elkaar kijken naar het onderwijs én de schoolorganisatie van de toekomst. Ook de toekomst van Voion komt aan bod. Hoe kunnen wij u, werkgevers én werknemers, ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van uw ambities? Binnenkort hoort u meer. Reserveer nu alvast in uw agenda: 17 april 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur, Utrecht.
Twitter Facebook LinkedIn
Extra budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort
Om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te kunnen maken, heeft Voion het budget dat hiervoor beschikbaar is per 1 februari 2018 verruimd. Hierdoor is er nog plaats voor nieuwe projectplannen. Heeft u nog een goed idee om de onderwijsarbeidsmarkt in uw regio te versterken? Dien uw projectplan voor 1 februari 2018 in.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Werken aan een betere kwaliteit van onderwijs met de Arbocatalogus-VO
Een veilig en gezond leer- en werkklimaat werkt in het voordeel van de hele school. Weet u aan welke normen uw organisatie moet voldoen? Kunt u tips en inspiratie gebruiken om uw school nog gezonder en veiliger te maken? De Arbocatalogus-VO kan u hierbij helpen. Meer weten? Bekijk het introductiefilmpje over de Arbocatalogus-VO.
  
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe website Veilige praktijklokalen PIE
Op donderdag 7 december 2017 is de nieuwe website www.veiligepraktijklokalen.nl/pie live gegaan. De website is ontwikkeld door Platform PIE (Produceren, Installeren en Energie), samen met Voion. De site geeft docenten, afdelingsleiders en directies informatie en tools om samen het gesprek aan te gaan, om zo het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Niet alleen voor de docent, maar ook voor de leerlingen.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Einde Kandidatenpool tekortvakken
Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. We hebben moeten concluderen dat te weinig kandidaten uit de pool daadwerkelijk via dit instrument als docent op een school aan het werk gingen. We zullen via andere manieren blijven bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Meer nieuws
Prokkelt u mee in 2018?
Staat u open voor een kennismaking met een toekomstige medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? Met een Prokkel, een prikkelende ontmoeting met jongeren met een beperking, zet u de eerste stap en draagt u bij aan het vergroten van arbeidskansen van deze jongeren.
Lees verder »
Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleiding
Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen.
Lees verder »
Monitor Onderwijshuisvesting PO/VO
De staat van onderhoud en fysieke uitstraling van scholen zijn behoorlijk op orde, maar het is van belang om werk te maken van het verduurzamen en energiezuiniger maken van schoolgebouwen, concludeert Minister Slob.
Lees verder »
Agenda
23-01-2018: cursus 'Gezond en prettig aan het werk', Utrecht
26-01-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Noord-Holland Noord
29-01-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Limburg
07-03-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, groen onderwijs
13-03-2018: kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
14-03-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Friesland, Groningen, Drenthe
12-04-2018/11-06-2018: tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
17-04-2018: conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl