Nieuwsbrief

Regeerakkoord en sociale zekerheid | Wijziging pensioenregeling | Vijf mythes over de Banenafspraak | En meer

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
29 november 2017
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Vraag en antwoord uit de praktijk
Recht op Ziektewetuitkering na tijdelijke uitbreiding?
» Casus
Ontbindingsverzoek geweigerd vanwege onvoldoende scholing van onbevoegde docent 
» Regeerakkoord en sociale zekerheid
» Regeerakkoord en de banenafspraak
» Wijzigingen in de ABP pensioenregeling per 1 januari 2018
» Nieuwe tegemoetkomingen voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt
» Vijf mythes over de Banenafspraak
» Leraren werken langer door
» Wettelijk minimunloon per 1 januari 2018
Vraag en antwoord uit de praktijk
Recht op Ziektewetuitkering na tijdelijke uitbreiding?
Mijn werknemer werkt in vast dienstverband voor 0,6 en heeft een tijdelijke uitbreiding van 0,4. Hij wordt ziek tijdens zijn tijdelijke uitbreiding. Heeft betrokkene recht op een Ziektewetuitkering na beëindiging van de tijdelijke uitbreiding?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Casus
Ontbindingsverzoek geweigerd vanwege onvoldoende scholing van onbevoegde docent 
Een school verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een docente op grond van ongeschiktheid tot het uitoefenen van de functie (artikel 7:669 lid 3 BW). De school geeft aan dat de docente geen bevoegdheid heeft om als groepsleerkracht in het basisonderwijs te werken. De kantonrechter honoreert het verzoek van de school niet.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Regeerakkoord en sociale zekerheid
Op 10 oktober jl. presenteerde Rutte lll het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst'. In dit artikel leest u de belangrijkste plannen op het gebied van:
» aanmoediging vaste arbeid
» de transitievergoeding
» de ketenbepaling WWZ
» payrolling, uitzendkrachten e.d.
» aanmoediging vaste arbeid
» kraamverlof
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Regeerakkoord en de banenafspraak
In het regeerakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de banenafspraak/Participatiewet. In dit bericht leest u de belangrijkste punten. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wijzigingen in de ABP pensioenregeling  per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 verandert de pensioenregeling van ABP op een aantal punten. Eén daarvan is het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). De hoogte van het AAOP wordt gebaseerd op het UWV dagloon. Daarnaast kan de werkgever geen verzoek meer indienen om de AAOP-uitkering te ontvangen. Verder zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de Anw-compensatie te vervallen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe tegemoetkomingen voor werknemers met afstand tot arbeidsmarkt
Als u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of aanneemt kunt u vanaf 1 januari 2018 misschien nieuwe  tegemoetkomingen krijgen. Vanaf dan starten twee nieuwe regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): het loonkosten voordeel (LKV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).
 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vijf mythes over de Banenafspraak
‘Het is een hoop gedoe’ is slechts een van de mythes die de ronde doen over de Banenafspraak. Koudwatervrees en onbekendheid zijn vaak redenen om er maar niet aan te beginnen. In een artikel in VO-magazine 2 worden de vijf meest gehoorde mythes ontkracht. 
 
» Lees verder  | Deel dit:  
Twitter LinkedIn
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog
Dat heeft de ministerraad op 3 november jl. besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.
 Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Leraren werken langer door
In het onderwijs stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd naar ruim 64 jaar. Ook werken steeds meer mensen door na de pensioengerechtigde leeftijd, blijkt uit cijfers van pensioenfonds ABP.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018:
  • € 1.578,00 per maand;
  • € 364,15 per week;
  • € 72,83 per dag.
  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: rjansen@spvozn.nl