Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - november 2017
Parel: Gesprekkencyclus als instrument om identiteit te vertalen
Het Greijdanus College is een schoolbestuur met een gereformeerde identiteit. Via de gesprekkencyclus vertaalt zij haar identiteit, kernwaarden en doelen naar de werkvloer. Daarbij is leren en ontwikkelen door zelfevaluatie op basis van feedback het uitgangspunt. Nieuwsgierig naar de aanpak van Greijdanus?
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Een agressietraining maakt je weerbaarder
Zelfverzekerd zijn en leiding nemen. Dat leren de medewerkers van het Melanchthon Kralingen tijdens een agressiereductie– en weerbaarheidstraining. Niet alleen deze training moet zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving op school. Adjunct-directeur Dennis Maharban van Melanchthon Kralingen en Stephan Rothuizen, coördinator van de Academie, geven inzicht in hun aanpak en tips. Hun werkwijze is opgenomen als schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO. 
Lees verder>>
 
Twitter Facebook LinkedIn
Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2016
Het verzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel als het onderwijsondersteunend personeel in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Op onze website vindt u de landelijke verzuimcijfers met een uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken. Ook kunt u de verzuimcijfers per school raadplegen in de Verzuimbenchmark-VO.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Uw mening over de Kandidatenpool tekortvakken
Voion is benieuwd naar uw mening over de Kandidatenpool tekortvakken, ook als u hier (nog) geen gebruik van heeft gemaakt. Op basis van uw feedback wil Voion een beslissing nemen over de voortgang van de Kandidatenpool tekortvakken of eventuele aanpassing daarvan. We stellen het daarom zeer op prijs als u deze online vragenlijst wilt invullen. U kunt de vragenlijst nog tot en met dinsdag 21 november invullen. Uw deelname is anoniem. Alvast hartelijk bedankt!
Naar de vragenlijst>>
Twitter Facebook LinkedIn
Leerlingen voor leerlingen
Worden op uw school ouderejaars leerlingen ingezet bij het geven of ondersteunen van de lessen, bijvoorbeeld voor onderbouwleerlingen? Voion doet onderzoek naar de ervaringen die scholen hiermee hebben. Wij horen in een interview graag over uw ervaringen met de inzet van leerlingen. Voion publiceert naar aanleiding van de interviews een handleiding met concrete aandachtspunten voor scholen. Wilt u meedoen aan een interview? Neem dan contact op met onderzoeker Devorah van den Berg.

Voion doet ook onderzoek naar de ervaringen die scholen hebben met het omscholen van docenten van overschotvakken naar tekortvakken. Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Tien pilots professioneel statuut
Sinds de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft Voion tien aanvragen ontvangen voor een tegemoetkoming pilot professioneel statuut. Vijf aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd, 5 worden op dit moment nog beoordeeld. Het proces dat deze scholen de komende periode doorlopen om tot een gedragen professioneel statuut te komen, zal Voion volgen en delen met de sector.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Gevolgen quotumheffing voor uw schoolbestuur
Het activeren van het quotum voor de banenafspraak voor de sector overheid betekent dat het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2018 gemeten wordt per individuele werkgever. Het wettelijk quotum voor het jaar 2018 bedraagt 1,93%. U kunt zelf berekenen hoe hoog de heffing kan worden voor uw organisatie.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Zijn uw leerlingen toekomstige Helden voor de klas?
Meer studie- en masterkiezers die voor het vak leraar gaan en zich inschrijven voor een lerarenopleiding, dat is het streven van de studiekeuzecampagne Helden voor de klas. Dit najaar start een nieuwe campagneperiode.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: regionale aanpak lerarentekort
Welke mogelijkheden zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hoe kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en schoolbesturen verder optimaliseren? Voion en het Ministerie van OCW nodigen u graag uit voor een gesprek in uw regio.
Daarnaast kunt u ook cofinanciering aanvragen voor regionale projecten om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs.

Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Week van de werkstress
Deze week is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. Een mooie gelegenheid om hier extra aandacht aan te besteden. Bent u op zoek naar inspiratie? Voion verzamelde verschillende praktijkverhalen:
Lees verder »
VO-raad vraagt aan kabinet investering in ontwikkeltijd
De VO-raad heeft de Tweede Kamer in een brief met klem opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op een eerste stap tot verminderen van de lestijd voor leraren ten behoeve van meer ontwikkeltijd.
Lees verder »
Lerarentekort in het technisch vmbo
Het vinden van vakbekwame docenten is één van de grootste uitdagingen van het technisch vmbo. Forum publiceert een kleine serie portretten van vmbo-docenten met een praktijk achtergrond die besloten de overstap te maken naar het onderwijs.
Lees verder »
1,5 miljoen euro extra om leraren naar de stad te lokken
Onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) ruimt in de begroting voor 2018 1,5 miljoen euro extra in voor het terugdringen van het lerarentekort in Amsterdam.
Lees verder »
Subsidie voor een gezond en duurzaam schoolgebouw verlengd
In het kader van de Green Deal verduurzaming scholen kunnen scholen subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van een extern advies op maat van een specialist met betrekking tot verduurzaming en verfrissing van hun schoolgebouw(en). Dankzij deze regeling kunnen schoolbesturen 50 procent van deze kosten terugkrijgen.
Lees verder »
Werkdruk aanpakken in het onderwijs, wat werkt wel?
De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van schoolleiders en medewerkers. ‘Als draagvlak bij één van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen’, concludeert onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’.
Lees verder » 
Agenda

21-11-2017: Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren (Emmen)
28-11-2017: Congres HRM & het onderwijs (Bussum)
 
Veilig, gezond en vitaal werken:
13-03-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO
12-04-2018/11-06-2018: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma (Utrecht)

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: rjansen@spvozn.nl