Nieuwsbrief

Recht op doorbetaling loon in quarantaine? | Wat staat er in de miljoenennota over sociale zekerheid? |
Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog |
 en meer

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

17 september 2020

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt vijfmaal per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Proeftijd in arbeidsovereenkomst na stageovereenkomst?
» Vraag en antwoord: Recht op doorbetaling loon in quarantaine?
» Prinsjesdag 2020 in teken van investeren in baanbehoud
» Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog
» Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie
Casus
Proeftijd in arbeidsovereenkomst na stageovereenkomst?
Een stagiaire heeft tijdens haar opleiding aan de Hogeschool Rotterdam stagegelopen bij Smiling Faces (een werving- en selectiebureau voor au pairs en huishoudelijke medewerkers). Na haar stage is de stagiaire bij Smiling Faces als werknemer in dienst gekomen met een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst omvatte een proeftijd. Tijdens de proeftijd heeft de werkgever de werknemer laten weten de overeenkomst te beëindigen. Mag een proeftijdbeding opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst na een stageovereenkomst? Hoe beslist de kantonrechter?

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Recht op doorbetaling loon in quarantaine?
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Heeft een werknemer die in quarantaine moet, recht op doorbetaling van zijn salaris?

» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag 2020 in teken van investeren in baanbehoud
       Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2021. Dit zijn op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog
De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 omhoog. De stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie
Er komt een wettelijke verplichting om zich in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat staat in het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee heeft ingestemd.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: