Nieuwsbrief

Nieuwe CAO VO | Aanvullend geboorteverlof vanaf juli | en meer

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

17 juni 2020

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt vijfmaal per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Rechter stelt hoge eisen aan urenvermindering
» Vraag en antwoord: Recht op transitievergoeding bij ontslag via vaststellingsovereenkomst?
» Nieuwe CAO VO 2020
» Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
» Re-integratie in tijden van corona
» Nieuw kennisdocument over de banenafspraak
Casus
Rechter stelt hoge eisen aan urenvermindering
Een werkneemster werkt 33,7 uur per week en gaat in maart 2017 met zwangerschapsverlof. Aansluitend aan het zwangerschapsverlof neemt ze drie maanden onbetaald verlof op. Daarna gaat ze met ouderschapsverlof, zodat zij 24 uur per week werkzaam is. Deze 24 uur wil ze ook graag na afloop van haar ouderschapsverlof blijven werken, maar haar werkgever gaat hier niet mee akkoord. Hoe oordelen de kantonrechter en het hof?

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Recht op transitievergoeding bij ontslag via vaststellingsovereenkomst? 
Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden, leggen werkgever en werknemer afspraken vast in een overeenkomst over de beëindiging van het dienstverband. Heeft de werknemer in deze situatie recht op een transitievergoeding?

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe CAO VO 2020
Op 9 april 2020 ondertekenden de VO-raad en de onderwijsbonden een nieuw onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. De tekst van de CAO VO wordt nog verder uitgewerkt. De verwachting is dat de volledige cao-tekst op korte termijn gepubliceerd wordt. In dit bericht vindt u in het kort de belangrijkste afspraken.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Re-integratie in tijden van corona
UWV vermeldt in een addendum op de Werkwijzer Poortwachter dat als werkgevers tijdens de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de re-integratieactiviteiten, ze hier coulant mee om zullen gaan.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuw kennisdocument over de banenafspraak
Het ministerie van SZW heeft een nieuw Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd. Hierin is de stand van zaken van de wetgeving per 1 januari 2020 verwerkt.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: