Nieuwsbrief

Opleidingskosten aftrekbaar van transitievergoeding | AOW-leeftijd blijft 67 jaar | en meer

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
20 november 2019
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt vijf maal per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege vakantie?
» Vraag en antwoord: Heeft een AOW'er met een tijdelijke aanstelling recht op een ZW-uitkering?
» AOW-leeftijd blijft ook in 2025 op 67 jaar
» Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding
» Project Baanbrekers officieel gestart
» Werkgever moet meewerken aan ontslag arbeidsongeschikte werknemer
» Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Casus
Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege vakantie?
Een werknemer is sinds 2017 langdurig arbeidsongeschikt vanwege knieklachten. In 2018 kent zijn werkgever hem vakantieverlof toe. De werknemer keert echter niet op tijd terug van zijn vakantieadres waarna ontslag op staande voet volgt. De werknemer is het hier niet mee eens. Hoe oordeelt het hof?
 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Heeft een AOW'er met een tijdelijke aanstelling recht op een ZW-uitkering?
Een AOW’er met een tijdelijke aanstelling is ziek op het einde van zijn tijdelijke aanstelling. Heeft hij recht op een Ziektewetuitkering?
 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-leeftijd blijft ook in 2025 op 67 jaar
De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding
Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven. Dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf aftrekken van de transitievergoeding. Dit besluit zal per 1 januari 2020 in werking treden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn

Project Baanbrekers officieel gestart
Schoolbesturen die de uitdaging willen aangaan om een of meer nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, kunnen zich aanmelden bij het project Baanbrekers. Het project Baanbrekers van de VO- en PO-raad neemt knelpunten weg waar schoolbesturen tegenaan lopen. Het project is op 11 november officieel gestart.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Werkgever moet meewerken aan ontslag arbeidsongeschikte werknemer
Op 8 november 2019 deed de Hoge Raad (HR), de hoogste rechter in arbeidszaken, uitspraak over het zogenaamde slapende dienstverband. Dat is een dienstverband dat formeel nog bestaat, maar de werknemer werkt niet meer en de werkgever betaalt geen loon meer. Want de werknemer is arbeidsongeschikt geworden, en de werkgever heeft twee jaar loon doorbetaald en hoeft dat nu niet meer. Maar hij ontslaat de werknemer niet, omdat hij anders transitievergoeding moet betalen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn


Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:

  • € 1.653,60 per maand;
  • € 381,60 per week;
  • € 76,32 per dag.
 Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: