Nieuwsbrief
Zieketeverzuim in vo gestegen | Prinsjesdag | en meer  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
18 september 2019
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt vijf maal per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Ontslag uit tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen onderwijsbevoegdheid?
» Vraag en antwoord: Is hier sprake van samengesteld verzuim?
» Prinsjesdag 2019: sociale zekerheid
» Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs gestegen
» Hoe wordt de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 berekend?
» Gebruik van verruimde ketenbepaling pas na aanpassing CAO VO
» 51.978 banen van banenafspraak gerealiseerd
» Premie werkhervattingskas 2020
» Waar moet de werkgever op letten als een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie?
Casus
Ontslag uit tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen onderwijsbevoegdheid?
Een onbevoegde docente heeft drie opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd gehad. De werkgever verlengt het dienstverband niet, omdat de onderwijsbevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband behaald zal worden. De docente is van mening dat de werkgever het dienstverband conform de CAO VO nogmaals met een jaar moet verlengen vanwege bijzondere omstandigheden. Hoe oordeelt de Commissie?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Is hier sprake van samengesteld verzuim?
Een werknemer heeft een WGA uitkering en is op basis van deze uitkering herplaatst in een nieuwe functie per 1 maart 2019. Betrokkene is per 21 maart 2019 volledig uitgevallen. Na herbeoordeling door het UWV is betrokkene 100% arbeidsongeschikt vanaf 23 maart 2019. Kan dit als samengesteld verzuim gezien worden?  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag 2019: sociale zekerheid
Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2020. Dit zijn op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs gestegen
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) voor het vierde achtereenvolgende jaar. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6% en bij het OOP naar 6,0%. Omdat de ziekteverzuimcijfers nu buiten de bandbreedte van het afgelopen decennium vallen van circa 5,0% voor het OP en circa 5,5% voor het OOP, lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Hoe wordt de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 berekend?
Op dit moment hebben werknemers pas recht op een transitievergoeding na een dienstverband van 2 jaar. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans krijgen werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Wel wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd en vervalt de hogere compensatie voor 50-plussers.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Gebruik van verruimde ketenbepaling pas na aanpassing CAO VO
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Werkgevers kunnen pas gebruik maken van die verruimde ketenbepaling indien dit is verwerkt in de cao.

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
51.978 banen van banenafspraak gerealiseerd
Werkgevers hebben in totaal tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. Dat blijkt uit de Regionale trendrapportage Banenafspraak van UWV.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Premie werkhervattingskas 2020
Het UWV heeft op 2 september 2019 de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. De premiedifferentiatiesystematiek wordt op een aantal punten gewijzigd per 1 januari 2020.

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Waar moet de werkgever op letten als een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie?
Werkgevers in het voortgezet onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Als zodanig hebben zij de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van hun (ex-) werknemers die in de WW zitten, of daar binnen 4 maanden in dreigen te komen.
Lees de casus op de Re-integratiegids-VO over waar u als werkgever op moet letten als een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.
 Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: