Nieuwsbrief
  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

3 april 2019

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt ongeveer 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Geslaagde re-integratie, maar wel weer alle uitkeringslasten terug
» Vraag en antwoord: Wat als een langdurig verzuimende werknemer geen WIA aanvraagt?
» Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
» Regels opname doelgroepregister gewijzigd
» Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak
» WNRA: meer bekend omtrent tijdelijke contracten openbaar onderwijs
» Kabinet werkt verder aan pensioenstelsel
Casus
Geslaagde re-integratie, maar wel weer alle uitkeringslasten terug
Werkgever A heeft een werknemer ontslagen. Deze werknemer heeft tot zijn AOW-leeftijd recht op een WW/Wovo-uitkering. Met hulp van werkgever A heeft de werknemer een nieuwe tijdelijke parttime baan gevonden bij werkgever B. De baan bij B duurt een jaar. Naast het werk loopt de WW/Wovo-uitkering gedeeltelijk door. Na afloop merkt werkgever A dat de uitkeringslasten weer voor het volle aantal uren bij hem in rekening worden gebracht. Is dit terecht?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Wat als een langdurig verzuimende werknemer geen WIA aanvraagt?
Stel een werknemer maakt een langdurig verzuimtraject door en is op het punt aangekomen dat hij/zij een WIA-keuring kan aanvragen. De werknemer besluit dit niet te doen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de werkgever en wat kan deze doen?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
Onlangs is de Regeling compensatievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. Met de wet en de regeling compensatie transitievergoeding worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Regels opname doelgroepregister gewijzigd
Door een wijziging in de regels zijn werknemers die opgenomen waren in het doelgroepregister en waren uitgeschreven, weer opnieuw opgenomen. Dit kan voor werkgevers extra voordelen opleveren.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak
Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar praktische ondersteuning hierbij, gaat het project Baanbrekers van start. De VO-raad en PO-Raad spannen zich met het nieuwe project Baanbrekers in om individuele schoolbesturen extra te ondersteunen bij het realiseren van de banenafspraak. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
WNRA: meer bekend omtrent tijdelijke contracten openbaar onderwijs
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit heeft onder andere gevolgen voor de tijdelijke contracten in het openbaar onderwijs. Sociale partners raden aan om bij de komende formatie rekening te houden met de komst van de Wnra. Op dit moment is nog niet bekend hoe de CAO VO precies aangepast wordt naar aanleiding van de Wnra.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kabinet werkt verder aan pensioenstelsel
Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: