Nieuwsbrief
  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

30 januari 2019

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Is de werkgever aansprakelijk voor uitbraak PTS-syndroom bij het niet volledig opvolgen van het advies van de bedrijfsarts?
» Vraag en antwoord: Telt de uitlooptoeslag mee voor de transitievergoeding?
» Stijging in de WIA-instroom, vooral in onderwijs
» Bezuinigingen WIA van tafel
» Handreiking voor vervroegde uittreding
» Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter
» Aanpassing hoogte maximale transitievergoeding en minimumloon
Casus
Is de werkgever aansprakelijk voor uitbraak PTS-syndroom bij het niet volledig opvolgen van het advies van de bedrijfsarts?
Een docent houdt zijn werkgever verantwoordelijk voor het herleven van zijn posttraumatische stress stoornis omdat de werkgever bij het inroosteren geen rekening heeft gehouden met zijn beperkingen en het advies van de bedrijfsarts niet volledig heeft opgevolgd. De rechtbank stelt de docent in het ongelijk en wijst de vorderingen af. De docent gaat in hoger beroep. Hoe oordeelt het Hof?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Telt uitlooptoeslag mee voor transitievergoeding?
Mag de uitlooptoeslag wel of niet meegenomen worden bij de berekening van de transitievergoeding?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Stijging in de WIA-instroom, vooral in onderwijs
De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is toegenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is dat er meer 60-plussers zijn die langer doorwerken. Daarbij valt op dat de stijging het grootst is bij Overheid en Onderwijs, de gezondheidszorg en de bankensector. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Bezuinigingen WIA van tafel
Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Handreiking voor vervroegde uittreding
De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd die duidelijkheid schept over de vraag hoe u toetst of sprake is van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De handreiking is gepubliceerd naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter
Sinds kort is er een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De werkwijzer Poortwachter helpt u bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Aanpassing hoogte maximale transitievergoeding en minimumloon
Zoals elk jaar is de transitievergoeding ook in 2019 weer geïndexeerd. Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van € 79.000 naar € 81.000.

Het minimumloon is ook aangepast. Het minimumloon voor 22 jaar en ouder bedraagt per 1 januari 2019 € 1.615,80.
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: