Nieuwsbrief

De nieuwe CAO VO | Prinsjesdag: sociale zekerheid | Casus gedeeltelijke tranisitievergoeding | ...

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

19 september 2018

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijke herplaatsing
» Vraag en antwoord: Kan een zieke werknemer in vaste dienst in het voortgezet onderwijs een beroep doen op de Ziektewet als hij ontslag neemt op eigen verzoek?
» Nieuwe CAO VO 2018/2019
» Prinsjesdag: sociale zekerheid
» Kabinet wil banen via inkoop van diensten laten meetellen bij inkopende werkgeveraris voor minder uren 
» Indicatie quotumpercentage 2019 en verder
» Overheidswerkgevers hebben hun doelstelling banenafspraak voor 2016 en 2017 niet gehaald
» Minder kosten bij ontslag na ziekte
» Parel: Duurzaam inzetbaar met generatiepact
Casus
Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijke herplaatsing

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de herplaatsing van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer voor minder uren. De Hoge Raad was van oordeel dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Kan een zieke werknemer in vaste dienst in het voortgezet onderwijs een beroep doen op de Ziektewet als hij ontslag neemt op eigen verzoek?

Een werknemer die tijdens ziekte ontslag neemt, pleegt een benadelingshandeling voor de Ziektewet. UWV zal de Ziektewet meestal weigeren.
Nieuwe CAO VO 2018/2019
 
Op 12 juni 2018 is er een onderhandelaarsakkoord in het VO getekend. De leden van de VO-raad en achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord; hiermee is de nieuwe CAO VO met een ingangsdatum van 1 juni 2018 een feit. In dit artikel vindt u in het kort de afspraken.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag: sociale zekerheid

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2019. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste onderwerpen op het gebied van sociale zekerheid.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Banenafspraak
Kabinet wil banen via inkoop van diensten laten meetellen bij inkopende werkgeveraris voor minder uren

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil het mogelijk maken dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. Dit schrijft ze op 7 september jl. in een brief aan de Tweede Kamer. Hierdoor moet het onder meer makkelijker worden voor werkgevers in het onderwijs en bij de overheid om aan de (quotumregeling van de) banenafspraak te voldoen.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Indicatie quotumpercentage 2019 en verder
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de quotumcalculator voor overheidswerkgevers gepubliceerd. Hiermee kunt u als overheidswerkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid (onderwijs valt onder de sector overheid).
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Overheidswerkgevers hebben hun doelstelling banenafspraak voor 2016 en 2017 niet gehaald

Het kabinet is nagegaan waarom overheidswerkgevers de afgesproken aantallen niet gehaald hebben en hoe de afspraak wel gehaald kan worden. Om deze reden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar de banenafspraak in het funderend onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek geven veel ideeën om scholen in het po en vo te helpen om meer plaatsingen te realiseren.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Minder kosten bij ontslag na ziekte
 
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft onlangsvandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Parel: Duurzaam inzetbaar met generatiepact
 Het Da Capo College sloot een generatiepact op maat met 9 docenten van rond de 60 jaar. Deze medewerkers gaan minder werken voor iets minder salaris, maar wel met behoud van 100 procent pensioen. Hierdoor hebben ze een betere balans tussen belasting en hersteltijd en kunnen ze met plezier hun pensioen halen. Het ziekteverzuim is teruggedrongen en de school heeft enkele jonge docenten kunnen aannemen.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: