Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 13 juni 2018
Parel: Inclusief werkgeverschap: medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk op Penta college

Bij het Penta College werken al ruim drie jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze dragen hun steentje bij als hulpconciërge, in de kantine, bij de receptie of bij het verrichten van licht administratief werk. De medewerkers zijn niet meer weg te denken bij het Penta College. Het geeft de school een brede blik op de samenleving en de medewerkers groeien enorm in hun werk en zelfvertrouwen.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Praktijkverhaal: Ruimte geven aan de docenten

De Scholengroep Spinoza stelt met een kleine projectgroep onder begeleiding van een extern adviseur de kaders op voor een schooloverkoepelend professioneel statuut. Als dat er ligt, gaan de scholen met hun docenten dit raamwerk verder invullen voor hun eigen situatie en wensen. "Het professioneel statuut moeten we niet te vaag formuleren. Maar het moet ook weer niet te gedetailleerd, dat we te veel voorschrijven. We willen juist alle ruimte geven aan de docenten.”

Lees verder>> 
  
Twitter LinkedIn
Ervaringen en learnings professioneel statuut

Docenten en een bestuursadviseur van het Roelof van Echten College en het Hondsrug College vertelden in het webinar ‘Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt’ hoe zij inhoud geven aan het professioneel statuut. Wil je als leraar meer invloed op je eigen werk? Bijvoorbeeld op vakinhoud, didactiek, pedagogiek en de toetsing en beoordeling van leerlingen? Hoe organiseer je dat? Kijk (een compilatie van) het webinar ‘Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt’ terug. Je krijgt inspiratie, tips en handvatten om het gesprek hierover op school aan te gaan.

Bekijk het webinar >>
 
Twitter LinkedIn
Per 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Per 1 juli 2018 loopt de overgangsperiode, zoals die in de Arbowet is opgenomen, af en moet een aantal zaken echt geregeld zijn. Zo krijgen werkgevers tot 1 juli 2018 de tijd om het bestaande arbodienstverleningscontract aan te passen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn, die de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan opleggen.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Nieuwe agressietrainingen beoordeeld

Er zijn drie nieuwe agressietrainingen toegevoegd aan de website www.agressietrainingen-vo.nl. Bent u op zoek naar een training omgaan met agressie? Op Agressietrainingen-vo.nl vindt u ruim 60, door een deskundigenpanel op kwaliteit beoordeelde, trainingen gericht op het verbeteren van de competenties en vaardigheden van werknemers in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Krachtige starters

Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Het komt regelmatig voor. De voornaamste oorzaak? De grote overgang van lerarenopleiding naar de start als docent. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat verdienen eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs?

Wilma de Vries, rector van het Joke Smit College vertelt, voor de campagne Masters voor het vo, over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en werkplezier in het voortgezet onderwijs. “Er heerst heel veel enthousiasme in het onderwijs. Het wordt tijd dat iedereen in Nederland dat door krijgt.”

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap

Met het oog op het voorspelde lerarentekort heeft Voion verkend hoe onderwijsassistenten, leerlingen, leraren in overschotvakken en hbo- en wo-studenten die geen lerarenopleiding volgen, kunnen worden geënthousiasmeerd voor het  leraarschap en in het onderwijs kunnen worden ingezet. Wat levert de inzet op voor zowel de doelgroepen zelf, de leraren als de betreffende scholen? In vier brochures en een overall rapport laat Voion zien wat de mogelijkheden zijn van deze doelgroepen. 

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Jaarverslag Voion 2017

Ook in 2017 hebben wij weer samen met u hard gewerkt aan een optimale werkomgeving op scholen in het voortgezet onderwijs. Met succes, zoals blijkt uit de verhalen in dit jaarverslag. U vindt er een overzicht van al onze activiteiten, van de ontwikkelde instrumenten, onderzoeken, websites, publicaties en praktijkverhalen.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Uitgelicht: Zij-instromers in het voortgezet onderwijs

Wie zijn ze en wat motiveert hen om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs?

Bekijk het filmpje>>
 
Twitter LinkedIn
Recente publicaties

Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Onderwijsraad wil landelijke taskforce lerarentekort

Volgens de Onderwijsraad hebben tot nuog toe genomen maatregelen tegen het lerarentekort vooralsnog onvoldoende effect: de tekorten zijn nog steeds nijpend. In een brief aan de ministers van OCW stelt de Onderwijsraad dat maatregelen gericht op het opheffen van de tekorten niet mogen leiden tot concessies aan de kwaliteitseisen die aan leraren gesteld worden of aan de centrale positie van de leraar.

Lees verder>>
Sectorakkoord geactualiseerd

De VO-raad en het kabinet hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over de actualisatie van het bestaande sectorakkoord vo. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurde 5 juni het geactualiseerde sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Lees verder>>
Ingrijpende koerswijziging voor verdere versterking positie leraar

De inspanningen van de afgelopen jaren om tot een stevige professionele beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. Om te bepalen welke stappen nu gezet moeten worden, heeft de minister Alexander Rinnooy Kan gevraagd om dat nader te verkennen.

Lees verder>>
Week van de RI&E
Deze week is het de week van de RI&E. Heeft u deze week ook aandacht voor de risico’s in uw school? In ons dossier RI&E vindt u praktische informatie en inspiratie
Agenda

19-06-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Utrecht
21-06-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht

25-09-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Zwolle
04-10-2018: Workshop Strategische personeelsplannig, Zwolle
11-10-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
01-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Zwolle
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht 
13-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Tilburg
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: