Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 24 mei 2018
Parel: Leeratelier: samen leren over leren
Hoe leert een leerling en hoe kan het onderwijs daar het beste op aansluiten? Deze vraag staat centraal in het leeratelier dat Ons Middelbaar Onderwijs oprichtte samen met andere onderwijsorganisaties. Het leeratelier is een professionele leergemeenschap waarbij over de muren van het onderwijs heen gekeken wordt.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt voortgezet onderwijs

Voion laat periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. Dit jaar is er gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart zijn gebracht en er is gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande gegevens over arbeidsmarkt en personeel in de sector. De analyse van onderzoeksbureau Ecorys suggereert een aantal strategische keuzes die de sector kunnen helpen om knelpunten in de personeelsvoorziening aan te pakken en in de toekomst voorkomen.

Lees verder >>

Twitter LinkedIn
Verlenging stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers
Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen tot 1 november een offerte indienen voor het ontwikkelen en uitvoeren van oriëntatietrajecten voor zij-instromers in hun regio. De termijnen van de stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers zijn verlengd. Er zijn nog middelen beschikbaar voor vier nieuwe offertes.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Strategische personeelsplanning: nieuwe tools beschikbaar!
Wilt u strategische personeelsplanning een boost geven in uw schoolorganisatie? Maak dan gebruik van de nieuwe module voor strategische personeelsplanning in het Scenariomodel-VO en schrijf u in voor een van de cursussen Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning. Zo heeft u alle tools in handen voor een succesvol strategisch personeelsbeleid.  

Lees verder>> 
Twitter LinkedIn
Docenten werven in het technisch domein
Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Advies over omgaan met kankerverwekkende stoffen
Voion raadt scholen het gebruik van stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staan af en adviseert deze te vervangen door andere, niet kankerverwekkende stoffen. Dit advies is na uitvoerig overleg met de NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen), de KVLO en sociale partners tot stand gekomen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Over werk(druk) gesproken

Interesse om als pilotschool deel te nemen aan de aanpak Over werk(druk) gesproken om werkdruk aan te pakken en werkplezier te vergroten in uw organisatie? 

Meer informatie >>

Twitter LinkedIn
Uitgelicht: Cursus Preventiemedewerker
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de tweedaagse cursus Preventiemedewerker (11 juni en 11 september). U krijgt de tools aangereikt om in uw school daadwerkelijk aan de slag te gaan met arbo. U leert o.a. wat minimaal geregeld moet zijn en hoe u veranderingen kunt realiseren om gemaakte keuzes te implementeren op uw school.

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws

Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk
1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen.
Lees verder>>

Twitter LinkedIn

Aanmelden voor leerKRACHT tot 13 juni
Scholen kunnen zich nog tot 13 juni aanmelden voor deelname aan leerKracht voor het schooljaar 2018-2019. LeerKRACHT is een landelijk, ambitieus initiatief om het Nederlandse onderwijs nóg beter te maken.Het biedt scholen een programma dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de leraar en de onderlinge samenwerking tussen leraren
Lees verder>>

Twitter LinkedIn
Agenda
30-05-2018: Congres Samen opleiden & professionaliseren, Bussum
04-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio Midden
05-06-2018: Webinar Professioneel statuut
06-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio West
06-06-2018: Conferentie medezeggenschap 'Professionele ruimte', Amersfoort
11-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio Noord-West
11-06-2018/11-09-2018: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
12-06-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Zwolle
14-06-2018: Workshop Strategische personeelsplanning, Zwolle
19-06-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Utrecht
21-06-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht

04-10-2018: Workshop Strategische personeelsplannig, Zwolle
11-10-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
01-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Zwolle
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht 
13-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Tilburg
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: