Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - december 2017
Bovenbestuurlijke samenwerking werkt bij PLANA
PLANA, een samenwerkingsverband van vier schoolbesturen, werd ooit opgezet om het lerarentekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inmiddels werken de schoolbesturen succesvol samen op het gebied van instroom, strategische personeelsplanning, mobiliteit, professionalisering en opleiding. Meer weten over deze bovenbestuurlijke samenwerking? Bekijk de animatie of een van de documenten.
Twitter Facebook LinkedIn
Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren
Wat is zeggenschap van leraren? En hoe voer je het gesprek over wat leraren nodig hebben om hun beroep uit te oefenen? Op 21 november gingen op het Hondsrug College in Emmen ruim 50 docenten, leidinggevenden, HRM-adviseurs en bestuurders in dialoog over deze vragen. Deze dialoog en de voornemens van meerdere deelnemers om de dialoog op hun eigen school te voeren, zijn een stap in het proces om tot een professioneel statuut te komen. Ter inspiratie delen we enkele droombeelden van optimale zeggenschap en voorgenomen acties om die te realiseren.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Pilotscholen professioneel statuut bekend

De 10 schoolbesturen die meedoen aan de pilots professioneel statuut zijn bekend. De komende maanden gaan schoolleiding en leerkrachten samen aan de slag om tot een gedragen professioneel statuut te komen. Voion zal de activiteiten en ervaringen volgen en delen met de sector. Lees verder »

Twitter Facebook LinkedIn
Voor mr-leden: Route naar een veilige, gezonde en open werkomgeving
Voion is er ook als kennispartner voor mr-leden als ze over thema's zoals onderwijs, arbeidsomstandigheden, professionalisering, loopbaan en cultuur het gesprek op school willen aangaan.   
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort
Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Ruim 300 toekenningen studiebeurs voor tekortvakken
In 2017 hebben 334 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. 
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Meer aandacht nodig voor sociale veiligheid en gezondheid van werknemers
Er is meer aandacht nodig van onderwijsorganisaties voor de sociale veiligheid en gezondheid van werknemers. Dat concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar aanleiding van haar onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Het verkregen beeld van het onderwijs is echter niet representatief maar geeft slechts een indicatie.
Lees verder »
Budget Erasmus+ in 2018 verhoogd
Er komt in 2018 meer budget beschikbaar voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal is er in Nederland €55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37% meer dan in 2017.
Lees verder »
Alle LOF-aanvragen behandeld
In november vond de jurydag voor de 7e ronde van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) plaats. De juryleden voor het voortgezet onderwijs hebben 24 van de 78 aanvragen goedgekeurd. In totaal is er €550.000 aan subsidie toegekend. Dit schooljaar zijn er nog twee aanvraagrondes voor subsidie uit het LOF 
Lees verder »
Kamerbrief Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020
In een brief aan de Tweede Kamer kijken Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) terug op de ingezette acties vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en de bereikte resultaten. In de brief geven ze aan door te gaan met de ingezette acties van het vorige kabinet.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Agenda
14-12-2017: regionale bijeenkomst lerarentekort, Utrecht
23-01-2018: cursus 'Gezond en prettig aan het werk', Utrecht
26-01-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, Alkmaar 
13-03-2018: kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
14-03-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Friesland, Groningen, Drenthe
12-04-2018/11-06-2018: twee-daagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
 
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: