Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Extra Voion nieuwsbrief - oktober 2017
Parel: Arbo aanpakken werkt in je voordeel
Acht jaar geleden had Winkler Prins weinig grip op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in school. Het bestuur zette Arbo daarom op de agenda, richtte de arbo-organisatie anders in en medewerkers werden goed opgeleid. De problemen werden stap-voor-stap opgelost en de school is nu veilig en gezond. Benieuwd naar de aanpak van Winkler Prins?  Bekijk de animatie of een van de documenten op www.parelsuitderegio.nl. >>
Twitter Facebook LinkedIn
Van papieren tijger naar praktische Kaderregeling Veiligheid
Van een eigen veiligheidsbeleid per school naar een integrale Kaderregeling Veiligheid voor de gehele stichting. SVO|PL werkt er al enkele jaren aan. Maar hoe zorg je er nu voor dat het veiligheidsbeleid geen papieren tijger wordt, maar een praktisch document dat leeft binnen de organisatie? Met die vraag klopte de stichting aan bij Voion. 
Lees verder>>
 
Twitter Facebook LinkedIn
Start een pilot professioneel statuut 
Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van € 10.000  beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er 10 pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren. 
Lees verder>> 
Twitter Facebook LinkedIn
Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren

Welke ruimte hebben leraren om het onderwijs binnen de school te ontwerpen? En hoe voert u, leraren, schoolleiding en bestuur het gesprek over deze zeggenschap in uw school? We nodigen u van harte uit voor een dialoog op 21 november op het Hondsrug College in Emmen over wat uiteindelijk de kern is: wat hebben leraren nodig om hun beroep goed uit te kunnen oefenen? 
Meer informatie en aanmelden>>

Twitter Facebook LinkedIn
Ervaren veiligheid lastig te voorspellen
Het geslacht van personeelsleden en de op school aanwezige onderwijsvormen zijn, van de tien onderzochte factoren, de belangrijkste voorspellers voor de ervaren veiligheid van personeelsleden in het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). De onderzochte factoren gezamenlijk verklaren echter maar beperkt de ervaren veiligheid van het personeel. Dat is de conclusie van een aanvullende analyse op de Sociale Veiligheidsmonitor 2016.  Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Goede voorbeelden banenafspraak vo bijeengebracht
Alhoewel de banenafspraak geen eenvoudige opgave is voor scholen, zijn er toch al veel succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Van deze plaatsingen kunnen we veel leren. Op onze website vindt u daarom een beschrijving van deze en andere goede praktijkvoorbeelden van scholen en overige relevante informatie.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling
Laat u op 2 of 9 november inspireren tijdens de gratis themabijeenkomsten Loopbaanontwikkeling. Een aantal vo-scholen deelt hun ervaringen. Ook krijgt u de mogelijkheid uw eigen ervaringen, ideeën en wensen te bespreken met de andere deelnemers. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inspiratie. Meer informatie en aanmelden>>
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Didy Pijpker Leraar van het jaar 2017
Tijdens het Lerarencongres op 7 oktober zijn de Leraren van het Jaar 2017 bekend gemaakt door minister Bussemaker van Onderwijs. Didy Pijpker van het Eemsdeltacollege in Siddeburen is verkozen tot Leraar van het jaar 2017 voor het voortgezet onderwijs.
Lees verder »
Iedereen is leraar
In de documentaire 'Iedereen is leraar' gaat Maarten Stuifbergen op zoek naar de kracht van de leraar in de 21e eeuw. Welke impact heeft een docent? Bekijk de documentaire en het nagesprek hierover in de Balie.
Lees verder »
Week van de Werkstress
Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.Ook uw organisatie kan meedoen aan de Week van de Werkstress.
Lees verder »
Agenda

2-11-2017: Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' (Utrecht, Ministerie van OCW)
2-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (Utrecht)

2-11-2017: Veldraadpleging thema's Lerarentekort en Duurzame inzetbaarheid (Utrecht)
2-11-2017: Werksessies 'Aan de slag met bevoegd' (Utrecht, VO-raad)
7-11-2017: Bijeenkomst De leraar als leider (Utrecht, Steunpunt Opleidingsscholen van de VO-raad en de PO-raad)
9-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (Zwolle)
11-11-2017: Nationale Schoolleiders Top 2017 (Maarssen)

21-11-2017: Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren (Emmen)
28-11-2017: Congres HRM & het onderwijs (Bussum)

 Veilig, gezond en vitaal werken:
6-11-2017: MR-informatiebijeenkomst over de gewijzigde Arbowet (Zuid-Laren, AOb/Voion)
7-11-2017: MR-informatiebijeenkomst over de gewijzigde Arbowet (Leeuwarden, AOb/Voion)
16-11-2017/16-1-2018: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma (Utrecht)

Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: