Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - oktober 2017
Parel: de droom van het Meridiaan College
Het Meridiaan College ontwikkelde via co-creatie een gedragen strategisch beleidsplan. Want, zo redeneerde het College van Bestuur, een plan waarvan iedereen zich eigenaar voelt, zal ook beter te realiseren zijn. Volgens een strak format legden medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners de bouwstenen voor de komende jaren. Benieuwd naar dit mooie verhaal?
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Denk mee: activiteiten Voion op thema’s Lerarentekort en Duurzame inzetbaarheid
Welke activiteiten moet Voion de komende jaren gaan ontplooien op de thema’s Lerarentekort en Duurzame inzetbaarheid? Waar hebben scholen behoefte aan? Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons mee te denken tijdens de veldraadpleging op 2 november (17.00-19.00 uur) in Utrecht.
Meer informatie en aanmelden>>
 
Twitter Facebook LinkedIn
Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort
Regionale samenwerking is belangrijk om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Of het nu gaat om tekorten of overschotten aan personeel, behoud of mobiliteit van de jonge of oudere generatie leraren. Voion faciliteert schoolbesturen en lerarenopleidingen om regionale knelpunten aan te pakken en biedt hiervoor cofinanciering aan via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november 2017 kunt u eventuele ideeën aandragen en laten toetsen. Tot uiterlijk 1 februari 2018 kunt u definitieve projectplannen indienen bij VOION.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Uitnodiging regionale gesprekken aanpak lerarentekort
Welke mogelijkheden zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hoe kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en schoolbesturen verder optimaliseren? Voion en het Ministerie van OCW willen hier graag met u over in gesprek. Interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie?
Meer informatie en aanmelden>>
Twitter Facebook LinkedIn
Goede voorbeelden gezocht
Werkt u voor een school of kent u een school die op een slimme manier omgaat met het lerarentekort? Worden er op uw school bijvoorbeeld docenten in overschotvakken gestimuleerd om een tweede bevoegdheid te behalen in een tekortvak, worden studenten of leerlingen ingezet in het onderwijsproces? Maakt uw school gebruik van de stille reserves, zij-instromers of gepensioneerde leraren? Dan komen wij graag met u in contact! Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Overzicht stimuleringsregelingen Word leraar in het vo geactualiseerd
Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als u van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Misschien werkt u al als leraar, maar bent u nog niet bevoegd voor het juiste vak? In het Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs op Wordleraarinhetvo.nl staan alle subsidies in een handig schema.
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Aantal psychische beroepsziekten onderwijs gehalveerd
Het aantal mensen in het onderwijs met een psychische aandoening die gerelateerd is aan het werk (zoals burn-out), is in de periode 2014-2016 bijna gehalveerd. Wel is dat aantal nog steeds fors hoger dan het gemiddelde over alle beroepsgroepen in Nederland.
Lees verder »
Pilot Teach-nasium van start
In het schooljaar 2018-2019 begint op twee middelbare scholen in Rotterdam de pilot ‘Teach-nasium’. Leerlingen van havo 3 en vwo 4 worden voorbereid op wat het betekent om in het onderwijs werkzaam te zijn. De pilot is bedoeld om scholieren zo vroeg mogelijk te interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat meer leerlingen kiezen voor een baan als leraar.
Lees verder »
Online tool tegen pesten op het werk
Leidinggevenden die pesten op het werk willen aanpakken, kunnen aan de slag met twee nieuwe hulpmiddelen. Op het Arboportaal staan een online tool en een PowerPoint-presentatie die helpen ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan.
Lees verder »
Agenda

2-11-2017: Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' (Utrecht, Ministerie van OCW)
2-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (Utrecht)

2-11-2017: Veldraadpleging thema's Lerarentekort en Duurzame inzetbaarheid (Utrecht)
2-11-2017: Werksessies 'Aan de slag met bevoegd' (Utrecht, VO-raad)
7-11-2017: Bijeenkomst De leraar als leider (Utrecht, Steunpunt Opleidingsscholen van de VO-raad en de PO-raad)
9-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (Zwolle)
11-11-2017: Nationale Schoolleiderstop 2017 (Maarssen)

21-11-2017: Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren (Emmen)
28-11-2017: Congres HRM & het onderwijs (Bussum)

 Veilig, gezond en vitaal werken:
10-10-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
 6-11-2017: MR-informatiebijeenkomst over de gewijzigde Arbowet (Zuid-Laren, AOb/Voion)
 7-11-2017: MR-informatiebijeenkomst over de gewijzigde Arbowet (Leeuwarden, AOb/Voion)
16-11-2017/16-1-2018: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma (Utrecht)

Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: