Nieuwsbrief
Prinsjesdag: belangrijkste plannen sociale zekerheid | Kabinet activeert quotum voor banenafspraak | En meer ...  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
september 2017
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Re-integratieverplichtingen niet nagekomen. Ontslag terecht?
» Vraag en antwoord: Wat gebeurt met bovenwettelijke WW tijdens ziekte?
» Prinsjesdag: belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid
» Kabinet activeert quotum voor banenafspraak
» Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018
» Laagste werkloosheid in zes jaar
» Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW
Casus
Re-integratieverplichtingen niet nagekomen. Ontslag terecht?
Een werknemer is ontslagen omdat hij zijn re-integratieverplichtingen tijdens ziekte niet is nagekomen. Hij gaat tegen deze beslissing in beroep. Hoe oordeelt de Commissie van Beroep?
» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Wat gebeurt er met de bovenwettelijke WW tijdens ziekte?
Een ex-werknemer is op 30 november 2011 uit dienst gegaan en heeft recht op een bovenwettelijke WW-uitkering tot aan haar AOW-leeftijd. Betrokkene heeft zich nu langdurig ziekgemeld. Wat gebeurt er met de bovenwettelijke WW-uitkering en wie moet betrokkene begeleiden tijdens het ziekteproces?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag: belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid
Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Dit is de boodschap van de Miljoenennota die gisteren gepresenteerd is. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, is er  geen nieuw beleid gepresenteerd. Toch zijn er op het gebied van de sociale zekerheid enkele zaken te melden naar aanleiding van de Miljoenennota.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kabinet activeert quotum voor banenafspraak
Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid. Dit blijkt uit een brief die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding hiervoor is dat werkgevers bij overheid en onderwijs in 2016 circa 3.600 banen hebben gerealiseerd, in plaats van de beoogde 6.500. In de brief geeft het Kabinet aan zich te realiseren dat de uitvoering van de banenafspraak knelpunten kent die onderzocht en opgelost moeten worden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018
Minister Asscher (SZW) heeft op 30 augustus jl. het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Via het wetsvoorstel worden een aantal wijzigingen voorgesteld over de bekendmaking van de verhoging van de AOW-leeftijd, de terugvordering van onverschuldigd betaalde AOW en over vacatures exclusief voor bepaalde leeftijdgroepen.

» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Laagste werkloosheid in zes jaar
Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in zes jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV.
» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW
De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen nemen in 2018 licht toe. De gemiddelde WGA-premie bedraagt komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet komt uit op 0,41%.
» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: