Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - september 2017
Parel: Job Twinning
Marius Bilkes en Kees van de Velden van De Hybride Docent startten in september 2015 de pilot Job Twinning: een laagdrempelige professionaliseringsactiviteit waarbij docenten en professionals uit het bedrijfsleven aan elkaar worden gekoppeld om van en met elkaar te leren. Op de website Parelsuitderegio.nl vertellen zij hoe Job Twinning werkt en wat de resultaten zijn van de pilot.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Professionaliseringsportaal speciaal voor het voortgezet onderwijs
Ook uw school kan nu gebruik maken van het Professionaliseringsportaal-VO: een instrument waarmee u een extra impuls kunt geven aan de professionele ontwikkeling van medewerkers in uw organisatie. En medewerkers faciliteren en stimuleren aan de slag te gaan met hun eigen professionalisering, loopbaan en inzetbaarheid. Voion ontwikkelde het portaal samen met Focus en ORION, een netwerk van 13 vo-scholen.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe wilt u het lerarentekort aanpakken in uw regio?
Heeft u een goed idee om het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken te vergroten? Voion gaat schoolbesturen en lerarenopleidingen faciliteren om regionale projecten te starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen en biedt hiervoor cofinanciering aan via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november a.s. kunt u uw ideeën hiervoor aandragen.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidieregeling korte scholingstrajecten en wijziging zij-instroomregeling
Per 1 september 2017 is er een nieuwe subsidieregeling voor korte scholingstrajecten. De Regeling biedt subsidie aan (toekomstige) vo-leraren om korte scholingstrajecten te volgen. Het gaat daarbij voornamelijk om leraren die al lesgeven in het vo en daar nog niet de juiste bevoegdheid voor hebben, maar ook om personen van buiten het vo die voornemens zijn een bevoegdheid te halen, bijvoorbeeld via een educatieve module. Met de inwerkingtreding van de regeling wordt ook de zij-instroomregeling gewijzigd.  
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Zoekt u nog enkele docenten voor dit schooljaar?
Heeft u nog enkele gaten te dichten in uw personeelsbestand? Dan hebben wij goed nieuws voor u, want de gratis Kandidatenpool tekortvakken blijft voorlopig beschikbaar. In deze kandidatenpool vindt u ruim 600 (aankomende) docenten die een baan zoeken in een tekortvak. Ruim de helft daarvan heeft al een bevoegdheid in een tekortvak. Kijkt u snel of de geschikte kandidaat er voor u bij zit.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Themabijeenkomsten loopbaanontwikkeling
Loopbaanontwikkeling kan bijdragen aan de talentontwikkeling en professionalisering van uw medewerkers, aan verzuimreductie en aan teamontwikkeling. Maar hoe geeft u aan loopbaanontwikkeling van uw medewerkers goed vorm? Hoe doen andere scholen dat? Welke kansen ziet u in uw eigen school(bestuur) en wat hebt u daarvoor nodig? Voion nodigt u uit om met collega’s uit de regio hier het gesprek over aan te gaan. U gaat naar huis met nieuwe ideeën en inspiratie.
Meer informatie en aanmelden>>
Twitter Facebook LinkedIn
Check nieuwe Arbowet: alles op orde?
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. De nieuwe wet heeft consequenties voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker en (G)MR in uw organisatie. Voor u als werkgever betekent dit dat u een aantal zaken moet regelen. Wij hebben de voornaamste punten op een rijtje gezet.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Studiebeurs voor eerstegraads lerarenopleiding in tekortvakken
Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu aan te vragen voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak in voltijd én deeltijd. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen ook young professionals die minder dan 5 jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd de tegemoetkoming ontvangen.   
Lees verder >>



Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: Gegevens Scenariomodel-VO geactualiseerd
Heeft u al een idee hoeveel leerlingen u de komende schooljaren kunt verwachten? En welke gevolgen een daling of stijging voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget hebben? Met het Scenariomodel-VO krijgt u daar inzicht in. De gegevens waar het instrument mee rekent, zoals de bevolkingsprognose, zijn onlangs geactualiseerd. Hierdoor kunt u nog nauwkeuriger prognoses maken om strategische keuzes te verkennen en onderbouwen.
Naar het Scenariomodel-VO >>
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw schooljaar, nieuwe contactpersonen?
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dit betekent ook dat op veel scholen een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden bij bepaalde functies. Wij willen uw school graag goed blijven informeren over onze activiteiten. Heeft uw school een nieuwe directeur/rector, bestuurder, hrm'er of arbocoördinator? Laat het ons dan weten via info@voion.nl of stuur deze nieuwsbrief aan hen door. Dan kunnen wij de gegevens in ons systeem aanpassen.
Kloppen uw eigen gegevens nog? U kunt dat hier controleren en desgewenst aanpassen.

Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht
Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Wat betekent dit voor dit schooljaar?
Lees verder »
Weer subsidie uit LOF beschikbaar
Ook in het schooljaar 2017/2018 is weer subsidie beschikbaar vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF). Leraren met een goed initiatief voor verbetering van het onderwijs kunnen weer een aanvraag indienen voor subsidie en begeleiding. In totaal zijn er drie aanvraagrondes.
Lees verder »
Rotterdamse aanpak lerarentekort
Schoolbesturen, opleidingscentra, leraren en de gemeente Rotterdam presenteren gezamenlijk hun aanpak van het lerarentekort. De resultaten zijn de laatste jaren flink verbeterd. Met de Rotterdamse aanpak lerarentekort worden bestaande succesvolle maatregelen gecontinueerd, maar ook nieuwe initiatieven geintroduceerd.
Lees verder »
Week Tegen Pesten 18 t/m 22 september 2017
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige groep. Dat kan door mee te doen aan de Week Tegen Pesten van 18 t/m 22 september. In deze week staat het thema Online pesten centraal. Op www.weektegenpesten.com vinden leraren tips en tools voor het voorkomen en aanpakken van online pesten. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar Doe ook mee: kijk op www.weektegenpesten.com
Nieuw digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur
Het Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur is een nieuwe, uitgebreide versie van het bestaande Digitaal Veiligheidsplan van de stichting School en veiligheid. In deze versie kunt u met alle scholen informatie delen. Het schoolbestuur kan een aantal zaken al centraal klaarzetten.
Website infowms.nl, dé informatiebron voor de (G)MR, is vernieuwd
Per 1 september is de website infowms.nl geheel vernieuwd. (G)MR-leden vinden er alle informatie die zij nodig hebben over de Wms, de bevoegdheden, de modelstatuten en -reglementen tot geschillenbeslechting. Maar ook over het project Versterking medezeggenschap met de bijbehorende handreikingen, hulpmiddelen en ondersteuning is er te vinden. Òok is er een nieuwe Handreiking goede medezeggenschap voor startende (G)MR leden gepubliceerd.
Agenda
3-10-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Groningen)
6-10-2017 en 7-10-2017: Lerarencongres 2017 (Amersfoort)
26-10-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (regio Eindhoven)
2-11-2017: Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' (Utrecht)
2-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (regio Utrecht / Amersfoort)
9-11-2017: Themabijeenkomst Loopbaanontwikkeling (regio Zwolle)
11-11-2017: Nationale Schoolleiderstop 2017 (Maarssen)

Veilig, gezond en vitaal werken:
21-9-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Utrecht)
10-10-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
16-11-2017: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma (Utrecht)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: