Nieuwsbrief
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
juni 2017
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Is ontslag terecht?
» Vraag en antwoord: Geldt opzegtermijn van 3 maanden?
» Algemene verordening gegevensbescherming: start op tijd!
» OCW en SZW: instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar
» Tweede nota van wijziging bij Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg
» Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
» Handhaving wet DBA weer met een half jaar uitgesteld
Casus
Is ontslag terecht?
Na jaren van burn-out, conflicten en langdurige arbeidsongeschiktheid wordt een leraar volledig arbeidsongeschikt verklaard voor zijn werk. In 2015 wordt hij ontslagen. Hij vindt dit ontslag onredelijk en eist zijn baan terug.
» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Geldt opzegtermijn van 3 maanden?
Een werknemer heeft een loongerelateerde WGA-uitkering gekregen per 15 mei 2017. Moeten wij, openbaar onderwijs, ons houden aan de opzegtermijn van 3 maanden? En wat doen we met de loondoorbetalingsverplichting gedurende deze 3 maanden?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Algemene verordening gegevensbescherming: start op tijd!
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De verordening legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Ook onderwijsinstellingen moeten zich aan de AVG houden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
OCW en SZW: instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen* waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Tweede nota van wijziging bij Wetsvoorstel wijziging van de Wet Arbeid en Zorg
Het onderdeel meerlingenverlof wordt uit het voorstel voor wijziging van de Wet Arbeid en Zorg gehaald en opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018. Deze wordt in de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierdoor kan het wetsvoorstel over het meerlingenverlof separaat behandeld worden, met als gevolg dat de aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april 2018 in werking kan treden. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
Het wettelijk minimumloon is opnieuw vastgesteld. Voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt dit per 1 juli 2017:

•    € 1.565,40 per maand;
•    € 361,25 per week;
•    € 72,25 per dag.
Handhaving wet DBA weer met een half jaar uitgesteld
Handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld: nu tot 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen oplegt, ook al hebben ondernemer en opdrachtgever zich niet aan de regels gehouden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: