Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - juni 2017
Parel: Professionaliseringsportaal ORION
ORION, een netwerk van 13 scholen, ontwikkelde samen met Voion en een webontwikkelaar een professionaliseringsportaal. Het portaal geeft de medewerkers van ORION zelf de regie over hun professionalisering en biedt ondersteuning bij de gesprekkencyclus. Het portaal is nu in gebruik en er ligt een blauwdruk voor andere scholen. Nieuwsgierig? Bekijk de animatie of een van de documenten op deze pagina voor de details.
Twitter Facebook LinkedIn
Second-career teachers bereiden zich voor op overstap naar onderwijs
Op donderdag 1 juni rondden 23 deelnemers de driedaagse training ‘Zin in Lesgeven’ af aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het gezelschap is heel divers, maar ze hebben één grote overeenkomst die hen samenbrengt: de wens om vanuit hun huidige carrière de overstap te maken naar het onderwijs.  
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
De Week van de RI&E: Zo houdt u uw RI&E actueel
De Arbowet verplicht organisaties om een RI&E te maken én deze up-to-date te houden. Maar hoe pakt u dit laatste nu handig aan? Hoe vaak is het nodig om de RI&E en het plan van aanpak te actualiseren? Wanneer moet u dit doen en wie moet u daarbij betrekken? In deze week van de RI&E geven wij u enkele handige tips.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: Professioneel statuut en professionaliseren
In de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister staat dat het schoolbestuur in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Onderdeel van dit statuut is hoe docenten, als onderdeel van het lerarenteam, hun bekwaamheid onderhouden. In de handreiking Professionaliseren van Voion staat het lemniscaatmodel centraal waarmee de professionalisering van de medewerkers, de professionalisering van het team/vakgroep/afdeling en de professionalisering van de school als geheel op elkaar worden afgestemd.
Lees verder>>
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Onderzoek naar de hybride docent
Eén op de vijf hoogopgeleide Nederlanders zegt voor de klas te willen staan als ze dat kunnen combineren met ander werk. Eén op de acht leraren in het voortgezet onderwijs werkt al hybride. Marius Bilkes, initiatiefnemer van Hybride Docent: “Voor de onderwijssector biedt dit een enorm potentieel."
Lees verder »
Handreikingen Strategisch HRM vernieuwd
Veel scholen hebben ambities rondom de thema's 'bevoegd lesgeven’, ‘masteropgeleide leraren’, ‘begeleiding van startende leraren’, ‘differentiatie’ en/of ‘ICT-vaardigheden en e-didactiek’. Hoe komt u tot goed strategisch hrm-beleid rond deze thema's? Het programma Stap 2 van de VO-raad vernieuwde de 5 handreikingen die bestuurders, directeuren en hr-medewerkers ondersteunen.
Lees verder »
Levenlanglerenkrediet
Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.
Lees verder »
Nieuwe handreiking contact MR en RvT
Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht. Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee maal per jaar met elkaar te overleggen.
Lees verder »
Genomineerden Leraar van het Jaar bekend
Voor het voortgezet onderwijs strijden de komende tijd de volgende leraren om een plaats in de finale van De Leraar van het Jaar: Didy Pijpker, Nancy Boelkens-Leek, Jan Riemersma, Yasin Yaylali, Joost van Oort, Tom Paulusse, Corina Groothuis, Vérénice Hermans en Monique van Veen.
Lees verder »
Digitale toolkit Nieuwe Arbowet
Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. 
Lees verder »
Agenda
15-6-2017: Krimp in het vo (Arnhem)
22-6-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Arnhem)
12-7-2017: Aan de slag met professionele ruimte en statuut in het VO (Zaandam)
3-10-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Groningen)


Veilig, gezond en vitaal werken:
21-9-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Utrecht)
10-10-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
16-11-2017: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma (Utrecht)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: