Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - mei 2017
Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd
Sinds vorig schooljaar kunnen middelbare scholen grotendeels zelf bepalen hoe ze de onderwijstijd over de leerjaren invullen. Uit een enquête van Voion blijkt dat een groot deel van de docenten niet weet dat die ruimte er nu is, en dat er op scholen nog weinig over de mogelijkheden die de wet biedt gesproken wordt.
Twitter Facebook LinkedIn
Parel: Het veranderlandschap van SG Jan Arentz
De ontwikkeling van De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentz (Jan Arentz) is in 2012 tot stilstand gekomen. Het aantal aanmeldingen loopt terug, de school heeft geen onderscheidend karakter en excelleert niet. Traditionele veranderstrategieën bieden geen duurzame oplossing. Daarom kiest Jan Arentz voor een tegendraadse benadering. Met resultaat! Benieuwd naar dit verhaal? Bekijk de animatie of een van de documenten op deze pagina voor de details.
Twitter Facebook LinkedIn
Jaarverslag Voion 2016: met projecten, inspiratie, publicaties en nog veel meer 
Ons jaarverslag 2016 is klaar! Geen saai rapport met alleen maar cijfers. Maar een overzicht van wat we het afgelopen jaar voor en met u hebben gedaan om het voortgezet onderwijs te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland. Met o.a. projecten, ontwikkelde instrumenten, websites, publicaties en praktijkverhalen die u ook nu nog kunt gebruiken of die u nu nog kunnen inspireren.
Lees het digitale jaarverslag
Twitter Facebook LinkedIn
Praat mee: Wie zijn de docenten van de toekomst?
Welke competenties hebben docenten van de toekomst nodig? Wat hebben scholen en de sector nodig om voldoende kwalitatief goede instroom te waarborgen? Kom op 13 juni a.s. naar De Balie in Amsterdam en voer hierover met elkaar een professionele dialoog (volgens methodiek van Appreciative Inquiry). U krijgt inspiratie en scherpt gezamenlijk de gedachten rond dit thema. Daarnaast ervaart u een methodiek om dialoog te voeren.
Meer informatie over het programma en aanmelden»
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar
Wilt u weten hoe de werkgelegenheid voor leraren zich de komende jaren gaat ontwikkelen in uw regio? Of hoe groot het voorspelde tekort in uw regio zal zijn? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktrapportages opgesteld, die u antwoord geven op deze en andere vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
De Kandidatenpool tekortvakken: met meer dan 350 gemotiveerde leraren
Het rondkrijgen van de personele bezetting; voor veel werkgevers levert het elk schooljaar weer veel stress op. Zeker voor de tekortvakken is het lastig om docenten te vinden. Gelukkig zit de Kandidatenpool tekortvakken op MeesterBaan.nl vol met goede en gemotiveerde leraren. Wij hebben er enkele kandidaten voor u uitgelicht.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde een concreet handvat voor scholen en politie om samen het gesprek aan te gaan en praktische afspraken te maken over de veiligheidsthema’s die actueel zijn binnen de school.
Lees verder »
Overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken gepubliceerd
Scholen krijgen tot 1 augustus 2021 de gelegenheid om leraren in vaste dienst een nieuwe bevoegdheid te laten halen om les te geven in de nieuwe beroepsgerichte vakken in het vmbo.
Lees verder »
Nu ook subsidie zij-instroom voor pabo-gediplomeerden
Per 14 april 2017 treedt de nieuwe regeling subsidie zij-instroom 2017 in werking. Belangrijkste wijziging is dat nu ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor de subsidie bij het volgen van een zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder »
Subsidieregeling korte scholingstrajecten vmbo-leraren verlengd
De subsidie die schoolbesturen kunnen aanvragen voor een aantal korte opleidingstrajecten voor vmbo-docenten is verlengd. Ook voor trajecten die in 2017-2018 worden afgerond, kan nu subsidie worden aangevraagd.
Lees verder »
Aankondiging controles Inspectie SZW
De Inspectie SZW zal van 1 mei 2017 t/m januari 2018 opnieuw inspecties uitvoeren bij scholen. Inspecteurs kijken dan of de onderwijsinstellingen voldoende doen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of beheersen. De nadruk zal liggen op ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, werkdruk en agressie en geweld.
Lees verder »
Van vrijwillig naar nieuw lerarenregister
Vanaf 1 augustus 2018 gaat het nieuwe lerarenregister van start. Leraren kunnen zich nog tot 1 augustus 2017 inschrijven in het huidige, vrijwillige register. Alle aangemelde of geregistreerde leraren in het vrijwillige register kunnen zeggenschap uitoefenen over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister.
Lees verder »
Agenda
18-5-2017: Krimp in het vo (Zwolle)
18-5-2017: Informatiebijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Rotterdam)
1-6-2017:   Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Utrecht)
1-6-2017:   Landelijke Onderwijsdag Techniek vmbo en mbo (Putten)
13-6-2017: Dialoog in school: Wie zijn de docenten van de toekomst? (Amsterdam)
15-6-2017: Krimp in het vo (Arnhem)
22-6-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Arnhem)


Veilig, gezond en vitaal werken:
7-6-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Soest)
13-6-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Utrecht)
21-9-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Zwolle)
10-10-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: