Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - april 2017
Parel: De succesvolle inzet van loopbaanscans bij OMO
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stimuleert al haar medewerkers om talenten te ontplooien en om het beste uit zich zelf te halen. Ter ondersteuning krijgen drie specifieke groepen medewerkers de mogelijkheid om een loopbaanscan te doen. In eerste instantie is er weinig animo. Maar met een nieuwe aanpak blijkt de vraag groter dan het aanbod.
Nieuwsgierig waarom en hoe OMO dit heeft aangepakt? Bekijk de animatie of lees het hele verhaal in de parelbeschrijving.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs
Onderling vertrouwen en professionele ruimte zijn succesfactoren voor een effectief taakbeleid. Dat zijn enkele bevindingen van de analyse die TNO maakte van hoe taakbeleid nu wordt uitgevoerd in scholen. Mede op basis van deze bevindingen wordt met en voor scholen een handreiking en een instrument ontwikkeld. Het doel is scholen te ondersteunen een effectiever taakbeleid te ontwerpen dat bijdraagt aan de vermindering van werkdruk.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Wat werken in het voortgezet onderwijs aantrekkelijk kan maken
Voion heeft als arbeidsmarktfonds een brede opdracht: het voortgezet onderwijs ondersteunen in zijn streven een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige werkomgeving te zijn. Binnen Voion werken werkgevers en werknemers samen aan dat streven. Voion is de plek waar dingen samenkomen, het is een knooppunt voor het verbinden van verschillende partijen. De stichting werkt vanuit drie programmalijnen: ‘arbeidsmarkt & mobiliteit’, ‘loopbaan & professionalisering’ en ‘veilig, gezond & vitaal werken’. Ook voor het komende jaar heeft Voion binnen deze programma’s uiteenlopende activiteiten op de rol staan.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Kandidatenpool tekortvakken: extra leraren voor tekortvakken
Heeft u moeite met het invullen van uw vacatures voor tekortvakken? Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om het makkelijker te maken om leraren voor tekortvakken te vinden. Zowel werkgevers als (toekomstige) leraren kunnen gratis gebruik maken van de Kandidatenpool.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Wie zijn de docenten van de toekomst?
Leerlingen, bedrijfsleven en de samenleving vragen om onderwijs dat past bij de huidige én toekomstige tijd. Scholen zoeken naar eigentijdse manieren waarop kwalitatief goed onderwijs aangeboden kan worden, ook als er niet voldoende docenten voor alle vakken te vinden zijn.
Wie zijn de docenten van de toekomst? Kom op 13 juni naar de Balie in Amsterdam! We nemen samen met u een kijkje in de toekomst en aan tafels voeren we een professionele dialoog waarin we onze beelden en ideeën hierover delen.
Meer informatie over het programma en aanmelden »
Twitter Facebook LinkedIn
Agressietrainingen voor voortgezet onderwijs beoordeeld
Op Agressietrainingen-vo.nl vindt u een uitgebreide lijst van trainingen voor werknemers in het voortgezet onderwijs gericht op het omgaan met agressie en geweld. Voion heeft bijna 100 agressietrainingen door een deskundigenpanel laten beoordelen op geschiktheid voor het voortgezet onderwijs en de goed beoordeelde trainingen opgenomen in de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E
In iedere school zijn er risico’s die de gezondheid en veiligheid van medewerkers en leerlingen in gevaar kunnen brengen. Met de Arboscan-VO inventariseert en analyseert u uw arborisico’s en maakt u een plan van aanpak voor het wegnemen en beheersbaar maken van de risico’s. In de cursus Werken met de Arboscan-VO gaan we het hebben over het actualiseren van de RI&E vanuit de praktijk. Wanneer en hoe vaak actualiseert u de RI&E en het plan van aanpak? Wie betrekt u bij de actualisatie van de RI&E? En hoe regelt u de financiering voor het oplossen van knelpunten?
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Miniproeverij, pak jij de handschoen O(O)P?
Ondersteuners hebben voornamelijk behoefte aan (door)groeimogelijkheden. Ongeveer driekwart wil binnen de functie beter worden en 83 procent wil doorgroeien naar een volgende functieschaal. Om hun loopbaan beter vorm te kunnen geven, vragen ondersteuners om een opleiding of scholing. Deze conclusies staan in het rapport Loopbanen van ondersteunend personeel voortgezet onderwijs dat vorig jaar is gepubliceerd. AOb, FNV-overheid en VOION organiseren drie keer een miniproeverij voor al het ondersteunend personeel in het funderend onderwijs om te bepalen WAAR en HOE het beste gesleuteld kan worden aan het eigen takenpakket, zodat het mooier werk oplevert.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: Veel belangstelling voor matchingsbijeenkomsten on(der)bevoegde docenten
Een onderdeel van het Plan van Aanpak terugdringen onbevoegd lesgeven is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en on(der)bevoegde leraren om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen tot stand te brengen. Inmiddels zijn er door de regionale schoolbesturen, de lerarenopleidingen en Voion meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd voor hrm’ers en on(der)bevoegde docenten.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Nooit uitgeleerd!
In het onderwijs ben je nooit uitgeleerd. Daarom is het goed om met je onderwijsteam te praten over de mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Om dat te stimuleren, start het Ministerie van OCW de campagne 'Nooit uitgeleerd'.
Lees verder »
Talis 2018
Half april ontvangen 150 geselecteerde scholen in het voortgezet onderwijs een uitnodiging om mee te doen aan de online enquête van Teaching and Learning International Survey (Talis) 2018. “Talis zorgt ervoor dat je weet wat er speelt in het onderwijs, in Nederland maar ook de rest van de wereld.”
Lees verder »
NRO verbindingsprijzen
Heeft u als leraar of schoolleider onderzoeksresultaten ingezet om het onderwijs te verbeteren? Of bent u wetenschapper en is uw onderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk? U maakt dan kans op één van de twee NRO-verbindingsprijzen, die op 1 november 2017 tijdens het NRO-congres uitgereikt worden.
Lees verder »
Tips voor medezeggenschap
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Deze betrokkenheid is essentieel voor een goed functionerende medezeggenschap.
Lees verder »
Nomineer uw leraar
Tot en met 9 mei aanstaande kunt u leraren aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing leraar van het jaar 2017 wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door de Onderwijscooperatie.
Lees verder »
Agenda
10-4-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Bilthoven)
11-4-2017: Informatiebijeenkomst Aanpak onbevoegd naar bevoegd (Akersloot)
12-4-2017: Landelijke studiedag KVLO - Delen is vermenigvuldigen (Almere)
13-4-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Amsterdam)
18-4-2017: Informatiebijeenkomst Aanpak onbevoegd naar bevoegd (Hillegom)
19-4-2017: Informatiebijeenkomst Aanpak onbevoegd naar bevoegd (Spijkenisse)
9-5-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Eindhoven)
1-6-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Utrecht)
13-6-2017: Dialoog in school: Wie zijn de docenten van de toekomst? (Amsterdam)
22-6-2017: Miniproeverij loopbanen OOP in het funderend onderwijs (Arnhem)
 
Veilig, gezond en vitaal werken:
20-4-2017 / 15-6-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
11-5-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
13-6-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Utrecht)
21-9-2017: Cursus Werken met de Arboscan-VO; actualiseren van de RI&E (Zwolle)

Voor mr-leden:
11-4-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: