Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - maart 2017
Praktijkverhaal: Re-integratieconsulent helpt mensen weer aan het werk
Pompeblêd Scholengroep in Friesland heeft een re-integratieconsulent in dienst, Frouke Hutten. Zij helpt mensen die langdurig ziek of werkloos thuis zitten zo veel mogelijk weer terug te keren in het arbeidsproces. Met gesprekken, een traject of coaching probeert ze hen “weer te inspireren en in beweging te krijgen.” En dat lukt haar wonderwel: al menig medewerker is weer aan de slag.
Lees verder>> 
Twitter Facebook LinkedIn
Van on(der)bevoegd naar bevoegd
Welke route leidt naar de (juiste) bevoegdheid? Samenwerkende scholen, lerarenopleidingen en Voion organiseren in maart en april meerdere regionale bijeenkomsten voor docenten in het voortgezet onderwijs die on(der-) of anders bevoegd zijn. (in opdracht van het Minsterie van OCW, Vo-raad en vakbonden) Meer weten? Attendeer uw on(der) bevoegde docenten of kom zelf  naar een bijeenkomst in uw regio voor informatie over bevoegdheid, een passend studietraject en (financiële) tegemoetkomingen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Parels uit de regio
Waar zijn andere scholen en besturen in het voortgezet onderwijs mee bezig? Welke onderwerpen houden hen bezig? Voion presenteert mooie verhalen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Om u te inspireren en motiveren.
Op www.parelsuitderegio.nl treft u de eerste parels aan. Gedurende dit jaar vullen we de website voortdurend aan met nieuwe parels.
Twitter Facebook LinkedIn
Ontmoet Voion op het VO-congres
Hoe geeft u via een professionele dialoog leiding aan veranderingen en ontwikkelingen in uw school? Kom voor informatie hierover naar onze informatiestand op het VO-congres van de VO-raad op 30 maart a.s. En natuurlijk staan wij er ook voor uw andere vragen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. U vindt ons bij standnummer 15.
Lees verder >>
Twitter Facebook LinkedIn
Tijd voor een goed gesprek
Onderwijstijd, onderwijsvernieuwing en de rol van de docent. Zijn deze thema’s onderwerp van gesprek op uw school? Uit onlangs gehouden onderzoek blijkt dat er heel divers aangekeken wordt tegen dit thema. Hoe gaat u het gesprek hierover voeren in uw school? Kom op 21 maart naar het Greijdanus College in Zwolle voor inspiratie en het uitwisselen van ideeën, ervaringen en oplossingen. Kunt u niet naar Zwolle komen? Volg de bijeenkomst dan via de livestream.
Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Het vak leraar in de spotlights bij studie- en masterkiezers
De belangstelling onder studie- en masterkiezers voor het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs vergroten. Dat is de inzet van de communicatiecampagne Helden voor de klas. De campagne duurt twee jaar en wordt gevoerd via de website en e-mailings van Qompas, aangevuld met sociale media. Qompas faciliteert op veel middelbare scholen het studiekeuzeproces van bovenbouw leerlingen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: Nog geen abonnement op het SZ-bulletin?
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid specifiek voor het voortgezet onderwijs? Abonneer u dan gratis op het SZ-bulletin. U ontvangt 5 keer per jaar deze digitale nieuwsbrief met een vraag en antwoord uit de praktijk, jurisprudentie en het laatste nieuws over relevante ontwikkelingen in de sociale zekerheid.
Gratis aanmelden>>
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Ervaringen met begeleiding startende leraren
Hoe zorg je dat startende leraren niet afhaken in de eerste drie jaar? Beter nog: hoe leg je in die eerste jaren met elkaar juist de basis voor een prachtige, duurzame schoolcarrière? Op veel scholen wordt van het starters begeleiden veel werk gemaakt. Op de Slotconferentie Begeleiding Startende Leraren in Amsterdam (BSLA) werden nieuwe inzichten en ervaringen gedeeld en gebundeld in een slotpublicatie.
Lees verder »
Meer tijd voor onderwijsverbetering
Staatssecretaris Dekker ziet diverse mogelijkheden om tot meer ontwikkeltijd te komen voor leraren. Dit schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer, met daarin een uitwerking van de door de Kamer aangenomen motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA) over meer tijd voor onderwijsontwikkeling (juni 2016).
Lees verder »
Kamerbrief Plan van aanpak lerarentekort
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) stuurden 24 februari j.l. de Eerste Kamer het plan om het lerarentekort aan te pakken. Met deze brief geven zij uitvoering aan de motie Grashoff/Ypma waarin de regering wordt verzocht om met een plan van aanpak lerarentekort te komen. Een belangrijke rol in het vinden van oplossingen is weggelegd voor de scholen zelf, de lerarenopleidingen en hun regionale partners.
Lees verder »
Kennisdocumenten Participatiewet geactualiseerd
Het ministerie van SZW heeft 3 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd.
Lees verder »
Veiligheid op school
Het vakblad Schoolfacilities interviewde Rick van Workum voor de maart-editie met daarin speciaal aandacht voor Veiligheid op school.
Lees verder »
Informatiebijeenkomsten stichting leerKRACHT
Stichting leerKRACHT helpt professionele ontwikkeling binnen het onderwijs te versterken en het onderwijs beter te maken. Een aantal leerKRACHT-scholen verspreid over Nederland opent dit jaar hun deuren. Zij delen graag hun ervaringen met de leerKRACHT-methode.
Lees verder »
Agenda
21-3-2017: Dialoog in school: Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten (Zwolle)
22-3-2017: Regionale bijeenkomst van on(der)bevoegd naar bevoegd (Zwolle)
28-3-2017: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
28-3-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Leeuwarden)
29-3-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Den Haag)
30-3-2017: Regionale bijeenkomst Naar volledig bevoegd (Duiven)
10-4-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Bilthoven)
12-4-2017: Landelijke studiedag KVLO - Delen is vermenigvuldigen
13-4-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Amsterdam)

Veilig, gezond en vitaal werken:
23-3-2017: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Apeldoorn)
23-3-2017: Bètatechniekdag (Harderwijk)
30-3-2017: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Rotterdam)
20-4-2017 / 15-6-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
11-5-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)

Voor mr-leden:
22-3-2017: Conferentie Medezeggenschap met lef (Amersfoort)
11-4-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: