Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - januari 2017
“Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving”
Voor het Arentheem College is het een bewuste keuze om te werken met medewerkers met een arbeidsbeperking. Waarom? Luister naar het verhaal van Stephan Spieker en Eelco van der Kruk, directeur van de vestiging Thomas a Kempis College. Lees verder »

Twitter Facebook LinkedIn
Regionale aanpak Van on(der)bevoegd naar bevoegd
De ambitie van sociale partners en de overheid is dat in 2017 alle lessen gegeven worden door daartoe bevoegde of benoembare leraren. Een onderdeel van het ‘Plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven’ is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en schoolbesturen en regionale matchingsbijeenkomsten om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen en de vraag bij vo-scholen tot stand te brengen. Voion ondersteunt, waar gewenst, de regionale aanpak en informeert over de regelgeving en de initiatieven die plaatsvinden.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Faciliteren van professionele dialoog via Appreciative Inquiry
Samen komen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten is een uitdaging van alle tijden. Dialoog is de gespreksmethodiek om een diepere verbinding te maken tussen de betrokkenen in en om een schoolorganisatie en deze te onderhouden. Voion start in maart 2017 de meerdaagse training 'Faciliteren van professionele dialoog’ om op scholen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om de dialoog op een goede manier te organiseren, te faciliteren en te begeleiden. Deelnemers leren een waarderend-onderzoekende-dialoog begeleiden (Appreciative Inquiry) en verlaten de training met een concreet handvat hoe een dialoog vorm te geven en een plan verder te brengen met betrokkenen in de eigen school.

14 maart, 4 april, en 30 mei 2017 (middag) in Utrecht >> Meer informatie en aanmelden
15 maart, 5 april, en 31 mei 2017 (middag) in Breda >> Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten
Er is meer ruimte gekomen om invulling te geven aan de onderwijstijd door de wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (wvo). Dit biedt mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. Het Greijdanus College verkent graag met een brede groep geïnteresseerden deze mogelijkheden en uitdagingen. Ze nodigt docenten, schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden uit voor een inspirerende dialoogbijeenkomst. Komt u ook?

21 maart 2017: Dialoog in school: Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten
>> Meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Veilig werken in de sector vmbo bouwen, wonen en interieur
Bent u werkzaam in het vmbo bouwen, wonen en interieur? Via de website www.veiligepraktijklokalen.nl/bwi zijn gratis tools en informatie beschikbaar om uw lokaal en het onderwijs veiliger te maken voor uzelf en voor uw leerlingen. De website is ontwikkeld door het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en Voion.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Kandidatenpool tekortvakken
Ook dit jaar zal vacaturewebsite MeesterBaan in opdracht van Voion een kandidatenpool inrichten, speciaal voor het werven van geschikte kandidaten voor leraren in tekortvakken. Leraren die een bevoegdheid hebben in een zogenaamd ‘overschotvak’, werkzoekende leraren met een bevoegdheid in een tekortvak, leraren basisonderwijs en zij-instromers die de ambitie hebben om in het voortgezet onderwijs in een tekortvak les te geven, kunnen zich voor de pool aanmelden. Na een selectie worden geschikte kandidaten in de pool geplaatst, waar schoolbesturen gratis gebruik van kunnen maken.
De pool zal in het voorjaar van 2017 operationeel zijn.

Voorbereid op incidenten
De afgelopen weken hebben zich een aantal incidenten op scholen voorgedaan: de zelfdoding op school van een docent, de zelfdoding van een leerling en de dreiging van schoolaanslagen. Dergelijke incidenten kunnen op elke school gebeuren. En ze gebeuren per definitie onverwacht. Bent u als school voorbereid op een incident of calamiteit? 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters
Universitaire studenten die in de periode februari t/m augustus 2017 starten met een één- of tweejarige educatieve master in een tekortvak, kunnen nog tot 31 maart 2017 een tegemoetkoming aanvragen in de studiekosten. Justine Vaassen, masterstudent Science Education and Communication aan de TU Eindhoven, is een van de studenten die zo’n tegemoetkoming heeft ontvangen: “Dit beroep past goed bij mijn persoonlijkheid”
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: LinkedIN
Ook via LinkedIN willen wij u graag informeren over onze projecten en diensten op de werkterreinen arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering, professionele dialoog en veilig, gezond en vitaal werken. Wilt u regelmatig een update ontvangen? Volg ons dan nu ook via LinkedIN.
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Nieuw online platform leraar.nl
Het nieuwe online platform leraar.nl is een interactieve vernieuwing en uitbreiding van delerarenagenda.nl. Het wordt voor een groot deel gemaakt door leraren. De website delerarenagenda.nl blijft wel bestaan, maar wordt niet meer geactualiseerd. De nieuwsberichten worden geplaatst op leraar.nl.
Lees verder »
Kroon op het werk
Bent u een werkgever die effectief en creatief omgaat met de duurzame inzetbaarheid? Geef uzelf dan op voor de Kroon op het Werkprijs 2017. De prijs is een initiatief van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en bedoeld voor werkgevers met een succesvolle en effectieve aanpak voor duurzame inzetbaarheid.
Lees verder »
HRM-bijeenkomsten Lerarenregister
De Onderwijscoöperatie organiseert bijeenkomsten over het Lerarenregister en personeeelsbeleid voor iedereen die op school betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid. Wat verandert er, waar liggen kansen en wat zijn aandachtspunten? Wat zijn de gevolgen voor het personeelsbeleid?
Lees verder »
Steun in de rug met LOF
Op 12 januari waren meer dan 300 leraren bijeen tijdens een Lab van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Deelnemende leraren en hun coaches (ook leraren) inspireerden elkaar en leerden hoe ze initiatieven nog succesvoller kunnen maken. Lees het interview met drie deelnemers aan dit LOF-Lab.
Wilt u gebruik maken van het LOF? Aanmelden voor de volgende ronde kan nog tot 18 april.
Lees verder »
Recordaantal excellente scholen in Nederland
Nederland telt een recordaantal excellente scholen. Op 23 januari jl. kregen 54 nieuwe scholen te horen dat ze de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op maar liefst 184. Op www.excellentescholen.nl is te zien welke scholen door de jury tot excellent zijn bestempeld.
Lees verder »
Onderwijs, ouders en marktpartijen presenteren manifest ict in het onderwijs
Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Hiertoe roepen onderwijs, ouders en marktpartijen de overheid op in het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’ dat op 19 januari 2017 is gepresenteerd.
Lees verder »
Agenda
14-3-2017 / 4-4-2017 / 30-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
15-3-2017 / 5-4-2017 / 31-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Breda)
21-3-2017: Dialoog in school: Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten (Zwolle)
28-3-2017: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
29-3-2017: Regionale bijeenkomst Van on(der)bevoegd naar bevoegd (Den Haag)

Veilig, gezond en vitaal werken:
16-2-2017: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Uden)
02-3-2017: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Grootebroek)
23-3-2017: Bètatechniekdag (Harderwijk)
20-4-2017 / 15-6-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
11-5-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)

Voor mr-leden:
8-2-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
9-3-2017: MR cursus Formatieplan en taakbeleid vo (Utrecht)
14-3-2017: MR cursus Good Governance (Utrecht)
22-3-2017: Conferentie Medezeggenschap met lef (Amersfoort)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: