Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - december 2016
Hoe maakt u strategische keuzes over de toekomst van uw school?
Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? Hoeveel personeel hebt u dan nodig? Hoe weet u of u in deze situatie over voldoende huisvesting beschikt? En wat betekent dit voor de inkomsten? Het Scenariomodel-VO is een (gratis) digitaal instrument dat u hier op school- of op bestuursniveau inzicht in geeft. Het instrument is onlangs vernieuwd en het is nu ook mogelijk een QuickScan te maken waarmee u een prognose krijgt van uw uitgaven.
Lees verder »


Meld u aan voor een workshop Scenariomodel-VO op 17 januari of 14 februari 2017 
>> meer informatie en aanmelden.
Twitter Facebook LinkedIn
De wijzigingen in de Arbowet; wat betekent dat voor u?
De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Voion heeft de veranderingen voor u op een rijtje gezet en aangegeven wat u moet gaan regelen in de nieuwe Arbowet.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitnodiging bijeenkomst Dialoog in school
Hoe wil je als school de onderwijstijd invullen, nu er met de nieuwe wet veel meer ruimte is gekomen? Het Greijdanus College in Zwolle verkent de mogelijkheden. De vragen die daar naar voren komen zijn: als je als school de ruimte in de onderwijstijd inzet voor onderwijsontwikkeling en maatwerk voor leerlingen, wat betekent dat dan voor de invulling van het beroep van docent? Welke impact heeft het op de identiteit van de professional?

We nodigen u uit om op 21 maart naar het Greijdanus College in Zwolle te komen om met leraren, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen in dialoog te gaan over de ideeën en beelden die deze vragen oproepen.

21 maart 2017: bijeenkomst Dialoog in school: Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten >> meer informatie en aanmelden
Twitter Facebook LinkedIn
Geen vervolg Vierslagleren-VO
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van de tekortvakken. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen.
Lees verder » 
Twitter Facebook LinkedIn
Extra bijeenkomst Maatregelen voor 60-plus
Wegens de grote belangstelling organiseert Voion op 18 januari a.s. nog eenmaal de informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust. Eén van de mogelijke maatregelen om oudere werknemers inzetbaar te houden is hen minder te laten werken met gedeeltelijk behoud van salaris en afspraken over het pensioen. Maar hoe zet u zo’n inzetbaarheidsbeleid voor uw oudere werknemers op in uw school en hoe geeft u het juridisch, financieel en fiscaal vorm?
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 18 januari in Utrecht. Deelname is gratis!
Twitter Facebook LinkedIn
Uitgelicht: Registreren van incidenten
De Week Tegen Pesten 2016 is voorbij maar een veilige werk- en leeromgeving blijft het hele schooljaar belangrijk als basis voor goed onderwijs. Om die veilige school te kunnen realiseren, is het op de eerste plaats noodzakelijk om (beter) inzicht te krijgen in het aantal en soort incidenten. Voion heeft in samenwerking met de VO-raad een gratis digitaal incidentenregistratiesysteem ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs dat helpt om een totaaloverzicht van incidenten te verkrijgen: het Incidentenvenster-VO. VO-scholen kunnen gratis een gebruikslicentie aanvragen via www.incidentenvenster-vo.nl
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties:
Meer nieuws:
Kamerbrief Onderwijsarbeidsmarkt
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden 29 november een brief naar de Tweede Kamer met daarin een overzicht van de huidige arbeidsmarkt voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.Tegelijkertijd worden de onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan de meest recente gegevens openbaar gemaakt.
Lees verder
Kamerbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bieden in een brief de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda aan de Tweede Kamer aan. De voortgangsrapportage gaat specifiek in op de doorlopende leerlijn voor leraren.
Lees verder »
Onderzoek naar carrièreperspectieven onderwijspersoneel
Ondanks dat veel leraren van mening zijn dat hun carrièreperspectief de afgelopen jaren is verbeterd én dat de versterkte functiemix daarin een positieve rol heeft vervuld, zijn de meeste leraren op dit moment niet tevreden over hun carrièreperspectief. Ook de schoolleiders zijn hier kritisch over. Dit blijkt uit onderzoek naar de carrièreperspectieven van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder »
Jasmijn Kester (Vathorst college) gekozen tot beste schoolleider
Dyade organiseerde dit jaar de verkiezing voor beste schoolbestuurder en schoolleider. Beste schoolbestuurder van Nederland werd Toon Kuijs van Stichting VierTaal.
Lees verder
Project Trainees in het onderwijs van start
In samenwerking met de VSNU en de VO-raad wordt gewerkt aan een herziend en verbeterd traineeship voor het voortgezet onderwijs. Het project bouwt verder op de huidige traineeprogramma’s Eerst de Klas en het OnderwijsTraineeship en verzamelt daarnaast andere good practices op het gebied van het opleiden van jonge (onderwijs)talenten.
Lees verder
Autonomie van leraren stimuleren komt de prestaties van scholen ten goede
Als een school stimulerende HRM-activiteiten ontplooit, voelen leraren zich meer verbonden met de doelen en waarden van hun school. Daardoor zijn leraren tevredener, concludeert Tessa Janssen in haar proefschrift.
Lees verder
Agenda
17-1-2017: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
18-1-2017: Informatiebijeenkomst Maatregelen 60-plus (Utrecht)
14-2-2017: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
14-3-2017/4-4-2017/30-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
15-3-2017/5-4-2017/31-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Breda)
21-3-2017: Dialoog in school: Onderwijstijd en de beroepsopvatting van docenten (Zwolle)
 
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren
20-5-2017/15-6-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
11-5-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)

Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: