Nieuwsbrief
AOW-leeftijd gaat omhoog  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
november 2016
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Zijn schorsing en ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding terecht?
» Vraag en antwoord: Mag de werkgever als eigenrisicodrager het te veel ontvangen bedrag terugvorderen? 
» Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren aangenomen
» AOW leeftijd gaat omhoog
» Asscher wil langer vaderschapsverlof
» Wetsvoorstel compensatie ontslagvergoeding zieke werknemers geldt ook voor bijzonder onderwijs 
» Werkanalyses vo-scholen geven inzicht in functies banenafspraak
» Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen 
Casus
Zijn schorsing en ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding terecht?
Een werkneemster dient bezwaar in tegen haar schorsing en ontslag. Haar werkgever verleende haar ontslag omdat hij geen kans meer zag in verder overleg met haar over de vraag of ze al jarenlang werd gepest.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Mag de werkgever als eigenrisicodrager het te veel ontvangen bedrag terugvorderen? 
Een ex-werknemer heeft teveel Ziektewetuitkering ontvangen. Mag de werkgever als eigenrisicodrager het te veel ontvangen bedrag terugvorderen? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 8 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-leeftijd gaat omhoog
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat in 2022 de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden zal zijn. Dit heeft te maken met de stijgende levensverwachting.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Asscher wil langer vaderschapsverlof
Vaders met een pasgeboren baby moeten langer verlof krijgen, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil het vaderschapsverlof verder uitbreiden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel compensatie ontslagvergoeding zieke werknemers geldt ook voor bijzonder onderwijs
Minister Asscher (SZW) heeft een wetsvoorstel voorbereid, waarin werkgevers gecompenseerd worden voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De ministerraad heeft er afgelopen vrijdag mee ingestemd om dit wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Werkanalyses vo-scholen geven inzicht in functies banenafspraak
Een aantal vo-scholen heeft laten onderzoeken welke functies, werkzaamheden of taken in de organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. In het kennisdossier ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ kunt u de werkanalyses van deze scholen downloaden. De functieprofielen en takenpakketten die uit de werkanalyses bij deze scholen in het voortgezet onderwijs naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in een totaaloverzicht.

In het dossier vindt u meer praktische informatie over de Banenafspraak. Bekijk ook het nieuwe document 'Iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?' van de VO-raad en PO-Raad met belangrijke achtergrondinformatie, o.a. over het bepalen van de functie en het bijbehorende salaris.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen
Het wordt werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig. Dat maakt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend op de Dag van de Ondernemer op 18 november 2016, tijdens een bezoek aan sociaal werkbedrijf Patijnenburg in het Westland.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: