Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - november 2016
Praktijkverhaal: Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen
Meer ruimte om de onderwijstijd te spreiden en om het programma aan te passen aan de specifieke onderwijsvisie en behoeften van leerlingen: de wet onderwijstijd biedt tal van kansen om het onderwijs op korte en lange termijn anders in te richten. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) koos ervoor om per regio van gedachten te wisselen met leerlingen, ouders en medewerkers over de mogelijkheden van de nieuwe wet. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie voor scholing en ontwikkelnetwerken
Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de scholingsmaatregelen uit het Sectorplan-VO. Dit betekent dat schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen voor gesprekstrainingen, intervisietrainingen, lerende netwerken en HR-opleidingen voor leidinggevenden. Bovendien is de aanvraag- en uitvoeringsperiode verlengd tot 1 september 2017. Wacht niet te lang met aanvragen want op=op!
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Week van de werkstress: oplossingen centraal
Een op de vijf werknemers in het voortgezet onderwijs heeft een paar keer maand of vaker last van burn-outachtige klachten. Het gaat vooral over het gevoel aan het eind van de werkdag helemaal leeg of ‘op’ te zijn. Werkstress is in Nederland beroepsziekte nummer één. Werkstress kent vele oorzaken, maar er is veel dat werkgevers en werknemers kunnen doen om werkstress aan te pakken. Tijdens de nationale Week van de Werkstress staan deze oplossingen centraal. Wij laten u zien welke diensten en hulpmiddelen beschikbaar zijn voor scholen om in actie te komen tegen werkstress.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Welke maatregelen zijn volgens u nodig tegen werkstress?
Laat 't ons weten via deze korte flitsenquête.


Twitter Facebook LinkedIn
Extra informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60-plus 
Wegens de grote belangstelling organiseert Voion op 6 december a.s. een extra informatiebijeenkomst  Maatregelen voor 60-plus: van werklast naar werklust. Eén van de mogelijke maatregelen om oudere werknemers inzetbaar te houden is hen minder te laten werken met gedeeltelijk behoud van salaris en afspraken over het pensioen. Met de vrijgekomen formatieruimte kunt u eventuele krimp opvangen of jonge docenten aannemen. Maar hoe zet u zo’n inzetbaarheidsbeleid voor uw oudere werknemers op in uw school en hoe geeft u het juridisch, financieel en fiscaal vorm?
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 6 december in Utrecht. Deelname is gratis! 

Twitter Facebook LinkedIn
Hoeveel lessen worden in uw regio bevoegd gegeven?
In enkele regio's in Limburg worden bijna 94% van de lessen door bevoegde docenten gegeven. Hoe zit dat in uw regio? Bekijk deze en andere arbeidsmarktinformatie in de Onderwijsatlas-VO.
 
Twitter Facebook LinkedIn
Dossier '(dreiging van een) schoolaanslag'
Regelmatig lezen we in de krant alarmerende berichten over dreigende schoolaanslagen. Alhoewel schoolaanslagen in Nederland (nog) niet zijn voorgekomen, heeft het dreigen ermee ook een enorme impact op de school en de omgeving. In het dossier '(dreiging van een) schoolaanslag' op de website van Voion vindt u informatie over dit thema en tips, instrumenten en handreikingen voor de preventie en omgang met (dreigingen van) schoolaanslagen.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties 
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen: 
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Nog tot 1 december aanvragen regionale procesbegeleiders 
Schoolbesturen in gebieden met leerlingendaling kunnen nog tot 1 december een bijzondere bekostiging aanvragen om een onafhankelijke regionale procesbegeleider in te schakelen. Daarna sluit de regeling voor dit jaar.
Lees verder »
Nieuwe beleidsregel bekwaamheidserkenning
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. Hierin staat beschreven in welke gevallen en hoe leraren – die wegens diverse redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd - in aanmerking kunnen komen voor een bekwaamheidserkenning of ontheffing van de benoembaarheidsvereisten.
Lees verder »
Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs
Werknemers met een hoge werkdruk zijn een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Dat risico neemt toe als de steun van leidinggevenden en collega’s afneemt. Het ministerie van SZW stelt dertien miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers.
Lees verder »
Fontys start 'Circulaire Carrières'
Het lerarentekort in het technisch beroepsonderwijs zorgt er mede voor dat het aanbod technisch geschoolden achter blijft bij de behoefte van de maatschappij. Fontys Hogescholen wil daar met het plan "Circulaire Carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt" wat aan doen door bedrijfsleven en onderwijs meer door elkaar te laten lopen.
Lees verder »
Praat mee over tijd voor onderwijsverbetering
Hoe kunnen docenten met hoge werkdruk tijd vrijmaken voor onderwijsverbetering? Regioplan vraagt, in opdracht van OCW, docenten, schoolleiders en schoolbestuurders om hierover mee te praten!
Lees verder »
Leraren bepalen kwaliteitscriteria lerarenregister 
Vanaf 14 november kunnen leraren aangeven welke leeractiviteiten volgens hen echt van belang zijn en reageren op dat wat collega’s vinden. In de komende maanden stelt de Onderwijscoöperatie, op basis van de inbreng van de beroepsgroep, een voorstel voor herregistratie-criteria en valideringsregels voor het lerarenregister op.
Lees verder »
Agenda 
17-1-2017: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
14-3-2017/4-4-2017/30-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
15-3-2017/5-4-2017/31-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Breda)
21-3-2017: Dialoogbijeenkomst over maatwerk (Zwolle)
 
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren
1-12-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
20-5-2017/15-6-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
11-5-2017: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
Twitter Facebook LinkedIn
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: