Nieuwsbrief
De CAO VO 2016-2017: wat is er veranderd?  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
september 2016
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Recht op transitievergoeding bij herplaatsing wegens arbeidsongeschiktheid?
» Vraag en antwoord: Recht op loondoorbetaling na ziekmelding in herplaatste functie?
» Prinsjesdag 2016: sociale zekerheid
» De CAO VO 2016-2017: wat is er veranderd? 
» Informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60+: van werklast naar werklust
» Positieve cijfers inzake de banenafspraak
» Wet verbetering hybride markt WGA gaat in op 1 januari 2017
Casus
Recht op transitievergoeding bij herplaatsing wegens arbeidsongeschiktheid?
Een lerares procedeert tegen haar werkgever, omdat ze vindt dat ze recht heeft op een transitievergoeding bij herplaatsing wegens arbeidsongeschiktheid. Wat is het oordeel van de rechtbank?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Recht op loondoorbetaling na ziekmelding in herplaatste functie?
Bij de werkgever is een leraar in dienst die door UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard. Per 1-8-2016 is betrokkene ontslagen uit zijn volledige baan en tegelijkertijd herplaatst in een nieuwe functie. Nu meldt betrokkene zich op 15–9-2016 opnieuw ziek. Is er nu weer een nieuw recht op loondoorbetaling van twee jaar ontstaan?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Prinsjesdag 2016: sociale zekerheid
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2017. U leest hier wat de plannen voor het volgend jaar zijn op het gebied van sociale zekerheid.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
De CAO VO 2016-2017: wat is er veranderd? 
Onlangs hebben de sociale partners de CAO VO afgesloten. Deze nieuwe cao geldt per 1 juli 2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Wat is er in de nieuwe cao ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 aangepast op de onderwerpen Looptijd en loon, Ontslag en sociale zekerheid, Persoonlijk budget, tijdelijke contracten en Beroepscommissie bijzonder onderwijs?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Informatiebijeenkomst Maatregelen voor 60+: van werklast naar werklust
Het verzuimpercentage onder oudere werknemers in het voortgezet onderwijs stijgt gestaag. Hoe kunnen deze werknemers productief blijven? Een van de mogelijke maatregelen is hen minder te laten werken met gedeeltelijk behoud van salaris en afspraken over het pensioen. Met de vrijgekomen formatieruimte kunt u eventuele krimp opvangen of jonge docenten aannemen. Maar hoe zet u zo’n inzetbaarheidsbeleid voor uw oudere werknemers op in uw school en hoe geeft u het juridisch, financieel en fiscaal vorm? Voion organiseert informatiebijeenkomsten waar experts ingaan op deze thema’s. 
» Meer informatie en aanmelden  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Positieve cijfers inzake de banenafspraak
Op 13 juli jl. heeft UWV de cijfers bekendgemaakt m.b.t. de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6.000 banen. De cijfers voor de vo-sector zijn nog niet bekend.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wet verbetering hybride markt WGA gaat in op 1 januari 2017
Op 1 januari 2017 gaan een drietal wijzingen in het hybride stelsel van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in. Ook stijgt de WGA-premie licht in 2017. De ZW-premie blijft in 2017 vrijwel stabiel.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: