Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - september 2016
Praktijkverhaal: Professionele dialoog onderdeel van open cultuur Regius College
Het Regius College in het West-Friese Schagen staat in de omgeving bekend als een school voor alle onderwijstypen met een open cultuur. Ingrid Tjio, sectordirecteur havo/vwo vertelt samen met Ingrid Terraneo, teamleider havo/vwo onderbouw en Anja Blom-Donker, docent aardrijkskunde, hoe de professionele dialoog heeft bijgedragen aan de open cultuur van het Regius College. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven
Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9% in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2%. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend. Bekijk nu de verzuimkengetallen in het vo (uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken) en de ziekteverzuimcijfers per school in de Verzuimbenchmark-VO.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Mogelijk extra subsidie voor scholing en gesprekskringen 
Mogelijk komt er extra budget beschikbaar voor de scholingsmaatregelen uit het Sectorplan-VO. Dit betreft subsidie voor gesprekskringen, gesprekstrainingen, intervisietrainingen en opleidingen HR voor leidinggevenden. Met deze maatregelen kunnen scholen werken aan de doorontwikkeling van hun school tot een professionele leergemeenschap. Scholen die nog gebruik willen maken van deze subsidie, kunnen nu al hun belangstelling kenbaar maken bij Voion.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Oplossingsrichtingen loopbaanmogelijkheden OOP
Inherent aan de functie van onderwijsondersteunend personeel (OOP) zijn de loopbaanmogelijkheden beperkt, tenzij er gewerkt wordt aan het functiegebouw. Daarnaast zijn er binnen de schoolorganisatie nog veel mogelijkheden om de waardering, het werkplezier en de loopbaanmogelijkheden te vergroten. Dat blijkt uit het onderzoek dat Voion, in opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs, heeft laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van OOP-ers in het voortgezet onderwijs.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Kennisdossier professionele dialoog
Voor scholen is het belangrijk aandacht te hebben voor de professionele dialoog. Deze kan bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische en persoonlijke doelen en aan professionele arbeidsrelaties. Om de veel gehoorde behoefte aan informatie over de professionele dialoog te ondersteunen, heeft Voion een uitgebreid dossier op de website gemaakt met o.a. informatie, inspiratie, werkvormen en instrumenten.   
Naar het kennisdossier »
Twitter Facebook LinkedIn
Training faciliteren van professionele dialoog
Voion organiseert in het schooljaar 2016-2017 op diverse locaties de meerdaagse training 'Faciliteren van professionele dialoog’ om op scholen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om het gesprek op een goede manier te organiseren, te faciliteren en te begeleiden.  
Meer informatie en aanmelden »
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe instroom in de tekortvakken: 184 leraren doen mee aan Vierslagleren!
Dit schooljaar 2016-2017 starten 184 leraren met Vierslagleren aan een opleiding voor een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid in een tekortvak. In totaal doen 55 schoolbesturen mee aan Vierslagleren. De meeste leraren hebben gekozen voor de opleiding wiskunde (81 deelnemers), andere vakken waar leraren voor hebben gekozen zijn o.a. Nederlands (37), Engels (19) en Natuurkunde (14). In totaal starten 108 leraren met een tweedegraads opleiding in een tekortvak, 76 leraren gaan hun eerstegraads bevoegdheid halen.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Handreikingen bij nieuwbouw en renovaties schoolgebouwen 
Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs beschikken sinds kort over hun eigen Kwaliteitskader Huisvesting. Het biedt scholen en gemeenten een houvast om bouw-, renovatie- en overige vraagstukken vanuit het perspectief van kwaliteit met elkaar te bespreken. In het geactualiseerde VO-signaal ‘De rol van de mr in het bouwproces’ leest u hoe de mr invloed kan uitoefenen op de planning en realisatie van (ver)bouw van een school.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Op weg naar 100% bevoegd gegeven lessen
Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95% van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen en aan hun plezier op school’, schrijft staatssecretaris Dekker van onderwijs. De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014).
Lees verder »
FlowWijzer: Professionele aandacht is werkplezier
Wat is er voor leraren nodig om ‘in flow te blijven’? De projectgroep Flow in de regio Noord-Holland-Noord ging in de periode 2013-2016 met behulp van de subsidieregeling knelpuntregio’s op zoek naar het antwoord op deze vraag. Deze zoektocht resulteerde in de FlowWijzer: een verzameling van tips, hulpmiddelen, literatuur en filmpjes waar alle belangstellenden uit het onderwijs naar eigen behoefte gebruik van kunnen maken.  
Lees verder »
Finalisten verkiezing Leraar van het Jaar 2016 bekend
De beroepsjury heeft 12 leraren genomineerd die door zijn naar de laatste rondes van de verkiezing Leraar van het Jaar 2016. De uiteindelijke winnaars worden bekend gemaakt tijdens de finale op 8 oktober 2016, tijdens het Lerarencongres, bij ROC Midden Nederland in Amersfoort.
Lees verder »
Derde ronde Lerarenagenda open voor aanvragen
Onderwijsprofessionals en (consortia van) onderwijsonderzoekers kunnen weer aanvragen indienen voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda 2013-20120. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 29 september. De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is 13 oktober.
Lees verder »
Ministerie van Onderwijs organiseert praktijkspiegel
Het ministerie van Onderwijs wil een aantal keer per jaar een praktijkspiegel organiseren. Dit is een bijeenkomst voor leraren en schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het ministerie in gesprek gaan over het onderwijsbeleid. De eerste praktijkspiegel vindt op 5 oktober op het ministerie van Onderwijs in Den Haag plaats. Dat meldt de Lerarenagenda.
Lees verder »
LeerKRACHT: van 15 naar 500 scholen
Het motto van leerKRACHT ‘wij vertrouwen in de kracht van leraren’ slaat enorm aan. Na een bescheiden start met 15 ‘pilot’-scholen in 2012 is leerKRACHT ondertussen gegroeid naar bijna 500 deelnemende scholen in 2016. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 10.000 leraren en 200.000 leerlingen. Op een digitale kaart kunt u kijken welke scholen meedoen.
Lees verder »
Interessante bijeenkomsten voor het vo
Agenda
7-10-2016/8-10-2016: Lerarencongres 2016 (Amersfoort)
12-10-2016: Korte leergang intervisieleider (Utrecht)
2-11-2016: Scenariomodel-VO (Utrecht)
4-11-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Wolvega)
15-11-2016/22-11-2016: Cursus Kennis Sociale Zekerheid in het vo (Utrecht)
23-11-2016/14-12-2016/25-01-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
24-11-2016/15-12-2016/26-1-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Zwolle)
14-3-2017/4-4-2017/30-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Utrecht)
15-3-2017/5-4-2017/31-5-2017: Training Faciliteren van professionele dialoog (Breda)

Voor mr-leden
3-11-2016: MR cursus Bezuinigingen vo (Utrecht)
23-11-2016: Workshop voorzitten van een MR (Utrecht)
29-11-2016: MR cursus Formatieplan en taakbeleid vo (Utrecht)
8-12-2016: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
08-02-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
9-3-2017: MR cursus Formatieplan en taakbeleid vo (Utrecht)
14-3-2017: MR cursus Good Governance (Utrecht)
11-04-2017: Cursus Verdieping Medezeggenschap vo (Utrecht)
 
    
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren
4-10-2016: Themabijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk (Utrecht)
5-10-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
13-10-2016: Themabijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk (Zaltbommel)
10-11-2016/12-1-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
1-12-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht) 
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: