Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - juni 2016
Praktijkverhaal: De aanpak van de RI&E door scholengroep Spinoza
Het invullen van de lange vragenlijst van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een flinke klus. Daarom heeft de Scholengroep Spinoza besloten de RI&E onder te verdelen in behapbare stukken die door verschillende experts worden ingevuld. En het gaat dan niet om het aftikken van alle vragen, maar om bewustwording: wat betekent deze vraag voor mijn school?  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Week van de RI&E: veilig en gezond werken
Hoe kunt u, samen met iedereen in school, ongelukken en ongezonde situaties voorkomen en zorgen voor vitale medewerkers? De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is de basis voor goed arbobeleid. Daarom besteedt Voion tijdens de week van de RI&E (13-17 juni) extra aandacht aan de RI&E en organiseren we in het najaar gratis themabijeenkomsten over de RI&E in de praktijk. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Training Faciliteren professionele dialoog
Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Scholen signaleren dat de vaardigheden om het gesprek op een goede manier te begeleiden niet altijd voldoende aanwezig zijn. Voion start daarom in het najaar met een training voor koppels van docenten en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs om de professionele dialoog gezamenlijk te faciliteren in de school. U kunt uw interesse nu al kenbaar maken.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Wat mag u vragen aan uw zieke werknemer?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Voion heeft daarom het VO-Signaal Privacy – de bescherming van persoonsgegevens bij verzuim vernieuwd. In deze uitgave speciaal voor het voortgezet onderwijs, leest u o.a. welke informatie u mag opvragen bij uw zieke werknemer en welke gegevens u wel en niet mag registreren en verstrekken aan derden.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Samen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling
In een professionele dialoog kunnen leraren, teams, schoolleiders, bestuurders én leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling. Teams kunnen kiezen om zelfsturend te opereren. Vanzelfsprekend vraagt dat om een andere rol van schoolleiders en bestuurders. Er is veel meer mogelijk binnen wettelijke kaders, zoals hacken van het rooster, leraren die minder lesuren geven per week in afstemming met hun team, of een andere verdeling van het werk. Tot deze conclusies leidden de discussies tijdens de slotbijeenkomst van ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling.’ 
Bijeenkomst gemist? Op onze website vindt u een (video)verslag, een mindmap en andere inspiratiebronnen. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Oproep praktijkvoorbeelden professionele dialoog in eigen school
Voion ontwikkelt op dit moment een digitaal kennisloket over de professionele dialoog voor op de website van Voion. De verwachting is dat het loket na de zomer beschikbaar is. Aan bod komen onderwerpen als ‘Wat is professionele dialoog?’ en ‘Wat komt er bij kijken?’ Ook vindt u er straks instrumenten, publicaties, onderzoeken en inspiratie in de vorm van praktijkverhalen. Hebt u in uw school ervaringen met de professionele dialoog en wilt u die via dit kennisloket delen met anderen? Meld u dan aan bij Voion via info@voion.nl
Er is nog subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen
Wilt u werken aan de (duurzame) inzetbaarheid van uw medewerkers? Invulling geven aan goed werkgeverschap? Biedt uw medewerkers dan een loopbaan-/ontwikkelscan of employabilitytraining aan. Vanuit het Sectorplan-VO krijgt u 50% subsidie. De scans en trainingen moeten wel 30 april 2017 zijn afgerond. Dus wacht niet te lang met het aanvragen van subsidie.   
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Nog 2 weken om Vierslagleren aan te vragen
Schoolbesturen met een startende en een zittende leraar die een (extra) bevoegdheid gaan halen in een tekortvak, kunnen daarvoor een vergoeding van 16.500 euro ontvangen via Vierslagleren. Nog t/m 30 juni kunnen lerarenduo’s worden aangemeld voor Vierslagleren. Vierslagleren biedt voordelen voor scholen én leraren. Wacht niet langer en vul nu uw aanvraag in op www.voion.nl/vierslagleren.    
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Meer nieuws
Start campagne arbeidsmarktdiscriminatie
Onlangs lanceerde Minister Asscher de campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie. De campagne richt zich op discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. De campagne laat zien dat we allemaal, dus ook werkgevers en HR-professionals, onbewust vooroordelen hebben, en hoe u daar overheen kan stappen.
Lees verder »
Marja van der Velden wint Onderwijs Pioniers-trofee 2016
Marja van der Velden (Cingel College in Breda, MBO) is met haar project Talent Coaching winnaar geworden van de Onderwijs Pioniers-trofee. Met haar project hoopt ze bij te dragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Lees verder »
Daling burn-outklachten in onderwijs
Burn-outklachten in het onderwijs zijn afgelopen jaar flink gedaald. Desondanks blijft het onderwijs koploper bij burn-out ten opzichte van andere beroepen. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS.
Lees verder »
1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie
Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Om aandacht te vragen voor dit probleem is vorige week de campagne ‘Moet toch kunnen’ gestart.
Lees verder »
Medezeggenschap in onderwijs versterkt
De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. 
Lees verder »
Agenda
21-6-2016: Bijeenkomsten leercirkel banenafspraak (Utrecht)
22-6-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Voorhout)
2-11-2016: Scenariomodel-VO (Utrecht)
15-11-2016/22-11-2016: Cursus Sociale Zekerheid (Utrecht)
    
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren:
4-10-2016: Themabijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk (Utrecht)
5-10-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
13-10-2016: Themabijeenkomst Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de praktijk (Zaltbommel)
10-11-2016/12-1-2017: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
1-12-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht) 
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: