Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - april 2016
Praktijkverhaal: Welzijnstraject bij Scholengroep Over- en Midden-Betuwe: Lessons learned
Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ging in 2015 – na een intensieve voorbereiding – van start met een omvangrijk welzijnstraject. Doel: een beter welzijn voor iedereen. Inmiddels is het traject een nieuwe fase ingegaan. Hoog tijd voor een terug- en vooruitblik. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Anne Hoekstra nieuw bestuurslid Voion
"Docenten moeten gehoord en gezien worden"
Werkgevers- en werknemersorganisaties die samen nadenken over een goed HR-beleid in het voortgezet onderwijs. Dat is volgens bestuurder Anne Hoekstra de kracht van Voion. “De impulsen die Voion hieraan geeft, dragen wezenlijk bij aan de kwaliteit van het onderwijs.” Hoekstra is sinds 1 januari bestuurslid van Voion. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Ontslag van medewerkers?
Moet u aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van een of meerdere medewerkers? Om deze medewerkers een steuntje in de rug te geven en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kunt u hen nu met 50% subsidie uit het Sectorplan-VO een employabilitytraining aanbieden. Dat is prettig voor uw medewerker, maar ook voor u.
Lees verder » 

Op 21 april a.s. organiseert Voion een informatiebijeenkomst over deze en andere subsidiemogelijkheden uit het Sectorplan-VO. 
Informatie en aanmelden »  
Twitter Facebook LinkedIn
Uitnodiging: Samen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling
Wat is nodig om gezamenlijk schoolontwikkeling vorm te geven? Duidelijk is dat het zowel aan de individuele leraar, het team als de schoolleider is om verantwoordelijkheid te nemen. Toch kan het een flinke uitdaging zijn om een heel team in beweging te krijgen. We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit om op 24 mei naar de Balie in Amsterdam te komen waar we het gaan hebben over constructieve en positieve manieren om mensen in een organisatie gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten nemen. U komt toch ook? 
Informatie en aanmelden »
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe wet Onderwijstijd biedt ruimte voor onderwijsvernieuwing
De nieuwe wet Onderwijstijd biedt veel ruimte voor vernieuwing van het onderwijs. Dat bleek tijdens het debat op 9 maart 2016 in De Balie in Amsterdam. Een school die al vergaande stappen heeft gezet is het Vathorst College in Amersfoort: zij gaan experimenteren met het tegelijkertijd inroosteren van meerdere vakken die een leerling volgt. Bent u nieuwsgierig naar het verhaal van het Vathorst College en naar de discussies? Op onze website vindt u een (video)verslag van het debat en informatie over de nieuwe wet Onderwijstijd. 
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Aanmelden Vierslagleren 2016-2017 kan weer
Schoolbesturen kunnen tot en met 30 juni 2016 lerarenduo’s aanmelden voor Vierslagleren. Bent u nog bezig met het vormen van koppels en zoekt u startende leraren in een tekortvak? Neem een kijkje in de Kandidatenpool Vierslagleren op Meesterbaan. Er zitten meer dan 200 potentiële kandidaten voor Vierslagleren in de pool.   
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Workshop Scenariomodel-VO
Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het benodigd aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget? Het Scenariomodel-VO is een handige (gratis) online tool waarmee u per bestuur, regionaal samenwerkingsverband of Regionaal Platform Arbeidsmarkt de basisprognoses m.b.t. het aantal leerlingen, formatie, ruimtebehoefte en bekostiging  kunt vinden en direct kunt toepassen in uw organisatie. Deze basisprognoses kunt u eveneens zelf aanpassen aan uw kennis en verwachtingen over de schoolspecifieke- of lokale situatie. Vanaf eind mei is het ook mogelijk om een quickscan te maken van de verwachte inkomsten en uitgaven. Voor wie aan de slag wil met het Scenariomodel-VO organiseert Voion twee workshops op:

Twitter Facebook LinkedIn
Handreiking Professionaliseren
Wilt u een interne academie opzetten of op een andere manier een impuls geven aan de professionalisering in uw organisatie? Met behulp van de handreiking kunt u de professionaliseringsvraagstukken bespreken en medewerkers en teams in uw organisatie hierbij betrekken. In de handreiking staat het lemniscaatmodel centraal om tot een integrale benadering en aanpak voor professionalisering in de school te komen. De Handreiking professionaliseren is gratis te downloaden via de website van Voion.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
VO-raad: Naar een aantrekkelijk lerarenberoep 
De VO-raad presenteerde op 31 maart 2016 op haar jaarlijkse congres het actieplan voor het voortgezet onderwijs: ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ met zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Met het actieplan wil de VO-raad de ruimte en tijd van leraren vergroten en de concurrentiekracht van het lerarenberoep hoger op de agenda zetten.
Lees verder »
200e Promotiebeurs uitgereikt 
Wat voor invloed heeft Engels taalaanbod op de taalontwikkeling van kinderen? En welk effect heeft mindfulness op werknemers? Dat zijn twee van de dertig onderwerpen waar talentvolle leraren de komende jaren promotieonderzoek naar gaan doen. Vorige week ontving de tweehonderdste leraar een Promotiebeurs uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder »
Inspirerende sprekers voor het onderwijs
Organiseert u een studiedag of een ander evenement en bent u op zoek naar een inspirerende en boeiende spreker? Een spreker met verstand van de materie? Kijk dan eens bij het Sprekers Instituut Onderwijs, een onafhankelijk landelijk digitaal netwerk van goede sprekers en experts die hun sporen verdiend hebben op hun eigen vakgebied.
Lees verder »
Professionaliseringsbudget naar rato
De sociale partners in het voortgezet onderwijs willen in de komende CAO VO duidelijk vastleggen dat het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur naar rato van de betrekkingsomvang wordt toegekend. Nu kan daar nog onduidelijkheid over bestaan.
Lees verder »
Peer review: de rol van schoolleiders en bestuurders 
Schoolleiders en bestuurders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren en faciliteren van peer review activiteiten. De Onderwijscoöperatie, de VO- en PO-raad hebben een flyer gemaakt met informatie en tips voor schoolleiders en bestuurders om peer review in hun organisatie tot een succes te maken. 
Lees  de flyer »
Wie is uw favoriete leraar?
Tot maandag 9 mei a.s. kunt u uw favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016. De beroepsjury kiest niet de beste leraren, maar leraren die hun passie uitdragen, die inspireren en die ambassadeur willen zijn van hun sector.
Lees verder »
Meer meldingen seksueel misbruik
In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie weer toegenomen. Vooral in het voortgezet onderwijs. En daar was vaker een leraar of ander personeel bij betrokken.
Lees verder »
Agenda
14-4-2016: Introductiebijeenkomst leercirkel banenafspraak (Utrecht)
21-4-2016: Extra informatiebijeenkomst: Subsidie scans voor vitaliteit en ontwikkeling (Utrecht)
21-4-2016: Minisymposium Scholenbouw in topconditie (Uithoorn)
24-5-2015: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
25-5-2016: Workshop Scenariomodel-VO (Utrecht)
26-5-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Oudenbosch)
1-6-2016: Workshop Scenariomodel-VO (Zwolle)
22-6-2016: Cursus Veilig Praktijklokaal PIE (Voorhout)
15-11-2016/22-11-2016: Cursus Sociale Zekerheid (Utrecht)
    
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren:
21-4-2016/26-5-2016: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
2-6-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
30-6-2016/8-9-2016: Cursus Preventiemedewerker (Heerenveen)
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: