Nieuwsbrief
Bespaar kosten bij re-integratie  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
maart 2016
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Na verwijtbare ontbinding van de arbeidsovereenkomst toch een transitievergoeding, kan dat?
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Opschorting WW tijdens ziekte? 
» Asscher roept op tot voorstellen wijzigingen WWZ 
» Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Participatiewet en andere wetten
» Wetsvoorstel variable pensioensuitkering ingediend
» Transitievergoeding en de zieke werknemer
» Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd 
» Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
» Bespaar kosten bij re-integratie
Casus
Na verwijtbare ontbinding van de arbeidsovereenkomst toch een transitievergoeding, kan dat? 
Een docent aan de middelbare school wordt ontslagen omdat hij de antwoorden van de eindtoets verstrekt had aan een leerlinge. Heeft de leraar in kwestie wel of geen recht op transitievergoeding?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Opschorting WW tijdens ziekte?
Een ex-werknemer wordt ziek  terwijl de (B)WW uitkering al loopt. Schort dat de WW op en krijgt hij gedurende de ziekte een ZW-uitkering?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Asscher roept op tot voorstellen wijzigingen WWZ
Minister Asscher wil nog deze kabinetsperiode nieuwe voorstellen voor de bekritiseerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uitwerken. Hij roept alle tegenstanders op met concrete plannen te komen. "Dan ga ik er zelf naar kijken", zei de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Participatiewet en andere wetten
Tot 29 maart kan iedereen via internetconsultatie een reactie geven op het concept-wetsvoorstel voor wijziging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak. Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel variable pensioensuitkering ingediend
Het Tweede-Kamerlid Klein (fractie Klein) heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat ertoe moet leiden dat de ingangsdatum van de AOW flexibel wordt. Eerdere initiatieven sneuvelden. Volgens dit wetsvoorstel kan de ingangsdatum van de AOW maximaal vijf jaar worden vervroegd en ook maximaal vijf jaar worden uitgesteld. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Transitievergoeding en de zieke werknemer
Is het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever als de werkgever weigert de arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, te beëindigen teneinde het betalen van de transitievergoeding te voorkomen? De kantonrechter bij de Rechtbank Midden-Nederland was die mening niet toegedaan, al is het volgens hem wel onfatsoenlijk te noemen. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
Op 1 januari jl. is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Dit heeft o.a. gevolgen voor de beëindiging van het dienstverband. Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen, is toestemming van het UWV nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen of moet de kantonrechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
In Breda en Utrecht wordt de tweedaagse cursus Kennis van sociale zekerheid in het VO georganiseerd. In de cursussen komen de voor u relevante thema’s op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op interactieve wijze aan bod. Na afloop bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en kunt u de regelgeving adequaat toepassen in uw eigen organisatie. 

Meer informatie en aanmelden:

> 31 maart en 14 april 2016 
> 15 november en 22 november 2016

 Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Bespaar kosten bij re-integratie
Ook als een werkgever geen eigen risicodrager is, heeft hij belang bij een snelle re-integratie van zieke ex-werknemers. Hij krijgt immers de kosten van de uitkering terug via de gedifferentieerde premie. Hoe houdt een werkgever die geen eigen risicodrager is,  toch grip op de re-integratie van zieke ex-werknemers?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: