Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - maart 2016
Praktijkverhaal: De seinen op groen om te praten over een ander taakbeleid
Taakbeleid in het onderwijs moet zorgen voor een eerlijke verdeling van het werk. Maar het is vaak meer een administratief instrument dat de werkelijkheid geen recht doet. Docenten ervaren een enorme werkdruk. Daarom overweegt de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam het taakbeleid op de schop te nemen.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Een ander perspectief op taakbeleid
Hoe kunt u in school op een andere manier omgaan met taakbeleid en werkdruk? Hoe voert u in school hierover en over andere zaken een constructieve professionele dialoog? Dat was het thema van het debat op 3 februari in De Balie in Amsterdam. Op onze website vindt u een (video)verslag van de bijeenkomst en hulpmiddelen en inspiratie, zoals een dialoogpakket om in uw eigen school aan de slag te gaan met de principes van systeemdenken en patronen doorbreken.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Uitnodiging debat 9 maart: Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd
Hoe kunt u als school ruimte creëren voor vernieuwing van onderwijs door optimaal gebruik te maken van de soepelere regels voor onderwijstijd? Er zijn ruimere mogelijkheden om lessen onder verantwoordelijkheid van de docent vorm te geven. Hoe benut u deze mogelijkheden om meer tijd en ruimte voor leraren te creëren voor ontwikkeling en verlaging van werkdruk? Hoe kunt u zelf in school de dialoog hierover aangaan? Kom naar het debat voor leraren, leidinggevenden en schoolleiders op 9 maart (van 17.00 uur tot 19.00 uur) in De Balie in Amsterdam. 
Twitter Facebook LinkedIn
Gemotiveerde docenten in tekortvakken? U vindt ze in de Kandidatenpool Vierslagleren
Het nieuwe schooljaar, het is er sneller dan u denkt. En dat betekent dat het weer tijd is om na te denken over de personele bezetting. Zeker voor de tekortvakken is het niet altijd makkelijk om goede, gemotiveerde leraren te vinden. Dan is het goed om te weten dat de Kandidatenpool Vierslagleren op MeesterBaan.nl weer goed gevuld is.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Voorlichtingsbijeenkomsten Vierslagleren 
Merkt u dat veel van uw leraren tijd tekort komen voor hun studie met de lerarenbeurs, waardoor er uitloop en uitval is? Heeft u ook moeite met het vinden van kandidaten voor tekortvakken? Dan is Vierslagleren de oplossing. Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Kom naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten over Vierslagleren.Tijdens de bijeenkomsten krijgt u onder meer handvatten voor de werving en selectie van leraren in tekortvakken.

Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe versie Kijkwijzer professionele ruimte
In de Kijkwijzer professionele ruimte van Voion vindt u achtergronden en werkvormen om de dialoog in school op gang te brengen. Op basis van feedback tijdens bijeenkomsten met scholen die aan de slag zijn gegaan met de Kijkwijzer is deze nu verrijkt met voorbeelden en hulpmiddelen. U kunt de nieuwe versie gratis downloaden via onze site.
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Extra informatiebijeenkomst: Subsidie scans voor vitaliteit en ontwikkeling
Welke werkgever wil geen vitale en gemotiveerde medewerkers? Iemand die goed in zijn vel en op de juiste plek zit, presteert beter en zal minder snel verzuimen of uitvallen. U kunt uw medewerkers nu met subsidie uit het Sectorplan-VO een loopbaanscan en vervolginterventie aanbieden. U kunt de scans op diverse gebieden inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van motivatie, vitaliteit, competenties, werkdruk, loopbaan of vertrek. Ook is er subsidie voor employabilitytrainingen. Investeren in uw medewerkers levert echt wat op!  Vanwege de positieve reacties en grote belangstelling organiseren we op 21 april a.s. een tweede informatiebijeenkomst. Kom ook en laat u inspireren en informeren over de mogelijkheden.  
Lees verder »
Twitter Facebook LinkedIn
Campagne Masters voor het vo
Universitaire studenten die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs kunnen op de website www.mastersvoorhetvo.nl nagaan of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Naast informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor deze regeling, bevat de website ook informatie over de arbeidsvoorwaarden en werkomgeving en over de universitaire lerarenopleidingen. Studenten en jonge docenten vertellen hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. De site richt zich specifiek op de vakken waarvoor landelijk een tekort aan leraren is. Naar www.mastersvoorhetvo.nl
Twitter Facebook LinkedIn
Recente publicaties:
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
Plan van aanpak terugdringen onbevoegde lessen
Alle lessen in het voortgezet onderwijs moeten worden gegeven door daartoe bevoegde leraren (of leraren in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. Besturen en scholen moeten onbevoegde leraren stimuleren om een bevoegdheid te halen. Staatssecretaris Dekker heeft zijn plan van aanpak om dat te bereiken aan de Kamer gestuurd. 
Lees verder »
Ook voortgezet onderwijs krijgt Kwaliteitskader Huisvesting
Het Kwaliteitskader Huisvesting voor het basisonderwijs is nu doorontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Op 21 april wordt het gelanceerd tijdens het Mini-Symposium Scholenbouw in topconditie - kwaliteit als opgave. Wilt u weten wat het kwaliteitskader voor uw school kan betekenen? Kom dan naar dit (gratis) evenement in Uithoorn.
Lees verder »
Vier scenario’s voor onderwijsvernieuwing 
Wat kunt u doen om een vernieuwingsbeweging in het onderwijs te behouden en liefst nog verder te stimuleren? InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is op zoek naar mensen die in de praktijk vier scenario’s willen aanscherpen en uittesten. 
Lees verder »
150 Nen-normen gratis in te zien 
De dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn sinds begin dit jaar via NEN Connect in te zien. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’. 
Lees verder »
Agenda
9-3-2016: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
29-3-2016: Voorlichtingsbijeenkomst Vierslagleren (Utrecht)
31-3-2016: VO-Congres 2016 (Nieuwegein)
5-4-2016: Voorlichtingsbijeenkomst Vierslagleren (Eindhoven)
8-4-2016: Voorlichtingsbijeenkomst Vierslagleren (Zwolle)
21-4-2016: Extra informatiebijeenkomst: Subsidie scans voor vitaliteit en ontwikkeling (Utrecht)
24-5-2015: Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling (Amsterdam)
 
Voor preventiemedewerkers/arbocoördinatoren:
24-3-2016: Themabijeenkomst Sociale Veiligheid (Utrecht)
21-4-2016/26-5-2016: Cursus Preventiemedewerker (Utrecht)
2-6-2016: Kennismakingscursus Arboscan-VO (Utrecht)
30-6-2016/8-9-2016: Cursus Preventiemedewerker (Heerenveen)
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: