Nieuwsbrief
Nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2016  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
januari 2016
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen gegrond?
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Werkgever verantwoordelijk voor WW?
» Asscher beantwoordt Kamervragen over opgelegde loonsanctie door UWV
» Uitvoeringsregels ontslag wegens arbeidsongeschiktheid gepubliceerd door UWV
» Korting wegens afkoop klein pensioen teruggedraaid
» Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen aangepast 
Casus
Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen gegrond?
Een docent is ontslagen vanwege grensoverschrijdende uitlatingen in een voortdurende e-mailwisseling met een minderjarige leerling. Is het ontslag gegrond? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Werkgever verantwoordelijk voor WW?
Een werknemer heeft een ww-uitkering voor bijv. 32 uur. Zij krijgt een dienstverband voor 14 uur. Als het dienstverband langer dan 26 weken duurt, worden wij dan verantwoordelijk voor de WW?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Asscher beantwoordt Kamervragen over opgelegde loonsanctie door UWV
Op 12 december vorig jaar hebben leden van de Tweede Kamer minister Asscher van SZW gevraagd of hij op de hoogte is van een opgelegde loonsanctie door UWV en ernstige verwijtbaarheid. In een Kamerbrief d.d. 13 januari 2016 beantwoordt de minister de vragen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Uitvoeringsregels ontslag wegens arbeidsongeschiktheid gepubliceerd door UWV
UWV heeft de uitvoeringsregels omtrent ontslag wegens arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. De regels rondom deeltijdontslag maken hier onderdeel van uit. We lichten deze regels hier toe.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Korting wegens afkoop klein pensioen teruggedraaid
Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen aangepast
Per 1 januari 2016 zijn de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: