Nieuwsbrief
Nieuwe Rekenregels 1 januari 2016  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
december 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Is uitspraak over beroep nog van belang?
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Gevolg beëindigingovereenkomst voor uitkeringen? 
» Rekenregels 1 januari 2016
» Kabinet: Stevigere rol voor sociale partners bij begeleiding van mensen die hun baan dreigen te verliezen 
» Versoepeling uitvoering Participatiewet
» Adviesaanvraag SER over flexibele inzet van mensen binnen organisaties 
» ABP-premie omlaag, pensioenen blijven op de nullijn
» Jongeren, werkstress en flexibele contracten 
Casus
Is uitspraak over beroep nog van belang?
Een tweedegraads lerares Engels in het voortgezet speciaal onderwijs tekent beroep aan tegen een functiewijziging en functiebenaming. Vervolgens wordt haar ontslag verleend waartegen ze geen rechtsmiddel aanwendt omdat ze van mening is dat haar beroep al getuigt van voldoende bezwaar tegen het eindigen van het dienstverband. Hoe oordeelt de rechtbank? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Gevolg beëindigingovereenkomst voor uitkeringen?
Een medewerkster heeft naast haar baan bij ons ook een WAO-uitkering en een Herplaatsingstoelage/Invaliditeitspensioen (HPT/IP) van ABP. Wij zijn van plan met haar een beëindigingovereenkomst af te sluiten. Kunt u aangeven welke gevolgen dit heeft voor haar WAO- uitkering en HPT/IP?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Rekenregels 1 januari 2016
Onlangs zijn de nieuwe rekenregels vastgesteld. In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 opgenomen. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kabinet: Stevigere rol voor sociale partners bij begeleiding van mensen die hun baan dreigen te verliezen
Sociale partners krijgen een stevigere rol bij het aan het werk houden en naar werk begeleiden van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Het kabinet stelt tien miljoen euro beschikbaar voor experimenten die dit ondersteunen. Dit maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend in reactie op het SER-advies 'Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren'.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Versoepeling uitvoering Participatiewet
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met VNG, sociale partners en UWV overeenstemming bereikt over een aantal aanpassingen van de Participatiewet. De aanpassingen zien toe op een versoepeling van de uitvoering van deze wet.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Adviesaanvraag SER over flexibele inzet van mensen binnen organisaties
Het kabinet heeft het voornemen de Sociaal-Economische Raad (SER) komend jaar om advies te vragen over onder meer de flexibele inzet van mensen binnen organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld over flexibiliteit in werkplaats- en tijd, functieroulatie en variabel belonen. Het kabinet wil verder weten wat zulke flexibiliteit organisaties oplevert en welke gevolgen het heeft voor de werknemers van de organisatie. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
ABP-premie omlaag, pensioenen blijven op de nullijn
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Jongeren, werkstress en flexibele contracten
Vooral jonge werknemers van 30 tot en met 34 jaar hebben te maken met burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting. Dit wordt met name veroorzaakt door emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten. Het hebben van een flexibel contract heeft geen relatie met het ontwikkelen van burnoutklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: