Nieuwsbrief
Doelgroepregister voor banenafspraak  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
november 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Telt diensttijd voor school in Duitsland mee voor BBWO? 
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Hoe wordt de omvang van afwezigheid bepaald?
» Doelgroepregister voor banenafspraak
» Transitievergoeding: wijziging berekening arbeidsduur
» Afhandeling claims inzake vakantiedagen
» Minister Asscher sluit route éénjarig WGA-voordeel af
» Doorwerken na AOW makkelijker
» Kinderopvangtoeslag omhoog 
Casus
Telt diensttijd voor school in Duitsland mee voor BBWO? 
Een groepsleerkracht van School X  is op 1 augustus 2011 werkloos geworden. Met ingang van 1 augustus 2011 is aan betrokkene een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) toegekend en een aanvullende werkloosheidsuitkering op grond van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO). Een aansluitende BBWO-uitkering is afgewezen omdat zij vanwege een periode dat ze op een school in Duitsland heeft gewerkt, niet zou voldoen aan de vereiste diensttijd. Ze gaat in bezwaar en in (hoger) beroep. Hoe oordeelt de rechtbank?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Hoe wordt de omvang van afwezigheid bepaald?
Hoe werd de omvang van de afwezigheid bepaald bij samenloop van ziekteverlof met BAPO-verlof?
Hoe zit dat bij samenloop van ziekteverlof met verlof op basis van levensfasebewust personeelsbeleid? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Doelgroepregister voor banenafspraak
Mensen met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden opgenomen in een doelgroepregister. Werkgevers kunnen bij UWV, dat het register beheert, navragen of een (potentiële) werknemer is opgenomen in dit doelgroepregister. Op deze manier kan teleurstelling voorkomen worden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Transitievergoeding: wijziging berekening arbeidsduur
Het loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de vergoeding aanzegtermijn en de transitievergoeding. Om te zorgen dat alle medewerkers de juiste vergoeding krijgen na ontslag, wordt de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aangepast om deze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Afhandeling claims inzake vakantiedagen
Vorige maand heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurig ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie zijn ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend door werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Minister Asscher sluit route éénjarig WGA-voordeel af
In een kamerbrief heeft minister Asscher een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn, alvorens zij toestemming kunnen krijgen om weer eigenrisicodrager te worden. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Doorwerken na AOW makkelijker
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om AOW’ers langer in dienst te houden. Op deze wijze kan langer gebruik worden gemaakt van hun kennis en ervaring. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kinderopvangtoeslag omhoog
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer bericht dat voor alle werkende ouders de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog gaat. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: