Nieuwsbrief
De WW is gewijzigd per 1 juli 2015!  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
september 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Alle werknemers in de fout. Hoe te straffen?
» Vraag en antwoord uit de praktijk: Aanspraak op tijdelijke uitbreidingsuren?
» Wijzigingen in de WW vanaf 1 juli 2015
» € 22 miljoen voor vitaal houden van werknemer
» CBS: UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar 'vergrijsd'
» Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Casus
Alle werknemers in de fout. Hoe te straffen?
Als een ambtenaar in de fout gaat, kan hij daarvoor een disciplinaire straf krijgen. In sommige sectoren (o.a. in het vo) geldt dat ook voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. De zwaarste straf is die van ontslag. Maar wat als een hele afdeling zich schuldig maakt aan plichtsverzuim? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) sprak zich onlangs uit over zo'n geval, waarin de werknemers uiteenlopende straffen hadden gekregen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Aanspraak op tijdelijke uitbreidingsuren?
Wij zijn een vo-instelling. Twee schoonmaaksters van ons hebben een vast contract voor ongeveer 0,2 fte. Op 1 augustus jl. hebben zij al gedurende 4 jaar een tijdelijke uitbreiding van 0,2 fte. Volgend jaar wijzigt de schoonmaakorganisatie. De directie wil dan de tijdelijke uitbreiding nog voor maximaal 1 jaar voortzetten.
In hoeverre mogen de schoonmaaksters al aanspraak maken op de tijdelijke uitbreidingsuren? Dit in het licht van de duur dat deze situatie al bestaat. Daarnaast hebben we per 1 augustus 2015 geen cao. Heeft dat consequenties voor de tijdelijke uitbreidingen?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wijzigingen in de WW vanaf 1 juli 2015
Door de Wet werk en zekerheid wordt, vanaf 1 januari 2016, de WW korter. Maar ook per 1 juli 2015 zijn er al belangrijke wijzigingen in de WW. Zo verandert de hoogtebepaling van de WW en worden de regels voor wat passende arbeid is strenger. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
22 miljoen voor vitaal houden van werknemer
Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november a.s. weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen door het Europees Sociaal Fonds tot een bedrag van maximaal €10.000, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van het subsidiebedrag bijlegt.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
CBS: UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar vergrijsd
Het bestand ingeschreven werkzoekenden is in de afgelopen 25 jaar vergrijsd. In 1990 stonden er relatief weinig ouderen (55-65 jaar) ingeschreven en veel jongeren (15-25 jaar). Nu zijn die verhoudingen precies omgedraaid, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een persbericht.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking
Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen er in de sector-vo zijn bijgekomen.

 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: