Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs           |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
juni 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Mag een onderwijsinstelling werktijden-, verlof- en overwerkregeling voor OOP wijzigen?
» Vraag en antwoord uit de praktijk: Is baan passend qua reistijd?
» Lagere regelgeving ontslagrecht gepubliceerd
» AOW-leeftijd versneld omhoog
» Goed voorbeeld van het Rijk, doet goed volgen? 
» Beleidsdekkingsgraad ABP per 31 mei 2015
Casus
Mag een onderwijsinstelling werktijden-, verlof- en overwerkregeling voor OOP wijzigen?
Een onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs wil de werktijden-, verlof- en overwerkregeling voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) wijzigen. De PMR stemt niet in met het voorstel, waarop het bevoegd gezag het geschil voorlegt aan de Commissie. Hoe oordeelt deze?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord uit de praktijk
Is baan passend qua reistijd?
We hebben een ex-medewerker, die al meer dan 1 jaar in de WW zit, een baan aangeboden op een van onze locaties. De reistijd is om en nabij de 3 uur per dag. Vanaf station tot werkplek 1¼ uur enkele reis. Werknemer geeft aan ongeveer 4 uur te reizen (met het openbaar vervoer). Is deze baan passend qua reistijd?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Lagere regelgeving ontslagrecht gepubliceerd
De lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht is gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen; de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking treedt. Hier leest u wat in welke regeling geregeld is.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-leeftijd versneld omhoog
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog; naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Goed voorbeeld van het Rijk, doet goed volgen?
Hoe handelt het Rijk in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz)? De Wwz heeft als doel de balans tussen de bescherming van flexibele en vaste contracten te herstellen. De Wwz herziet het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Op verzoek van enkele Tweede Kamerleden heeft de minister in een brief aangegeven hoe het Rijk naar de geest van de Wwz zal handelen. Hier leest u een zakelijke weergave van de inhoud van de brief.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Beleidsdekkingsgraad ABP per 31 mei 2015
Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De 'oude' dekkingsgraad (die tot en met 2014 werd gerapporteerd) was een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad van ABP was op 31 mei 2015 101,6%.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: