Nieuwsbrief

Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
mei 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» No risk polis en premiekorting voor doelgroep banenafspraak
» Verkorting van loondoorbetaling bij ziekte
» CAO-onderhandelingen vastgelopen 
» Doorstroom naar vaste baan sterk afgenomen
» Casus: vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband
» Vraag en antwoord uit de praktijk: medewerkers recht op transitievergoeding?
No-riskpolis en premiekorting voor doelgroep banenafspraak
Voor de banenafspraak (125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking*) komen enerzijds mensen uit de Wajong en anderzijds mensen uit Participatiewet in aanmerking. Het instrumentarium dat voor beide doelgroepen ingezet kan worden verschilt van elkaar. De Werkkamer (bestaande uit gemeenten en sociale partners) heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om harmonisatie van drie instrumenten: een uniforme no-riskpolis bij UWV, een gelijke premiekorting en de mogelijkheid van één jobcoach per bedrijf.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Verkorting van loondoorbetaling bij ziekte
De minister heeft het Centraal Planbureau (CPB) een doorrekening laten maken van de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar. Het CPB schetst de effecten op de kosten voor werkgevers, de overheidsfinanciën en de structurele werkgelegenheid. Het CPB raamt dat het inkorten van de loondoorbetalingsperiode per saldo leidt tot een verzwaring van de structurele werkgeverslasten (€ 0,8 miljard), een lagere structurele werkgelegenheid (0,3 %) door extra instroom in de WIA (ruim 8 duizend per jaar) en hogere structurele overheidsuitgaven.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
CAO-onderhandelingen vastgelopen
De FNV meldt op haar site dat het overleg over een nieuwe CAO Voortgezet Onderwijs is vastgelopen. Volgens de vakbond zijn de onderhandelingen afgeknapt op de looninzet van de werkgevers. De werkgevers boden volgens de FNV slechts een minimale loonsverhoging van 0,2 procent. Daarnaast wilden de werkgevers de verlaging van de pensioenpremie, zoals afgesproken in het Pensioenakkoord, niet door vertalen naar de werknemers. De werkgevers wilden alleen nadenken over een hoger loonbod als er wordt ingeleverd op andere arbeidsvoorwaarden.
» Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Doorstroom naar vaste baan sterk afgenomen
UWV meldt dat de doorstroom van een flexibel naar een vast contract tijdens de economische crisis sterk is afgenomen. Dit geldt zowel voor werknemers met een flexcontract als voor werkzoekenden die vanuit de WW aan het werk gaan met een flexcontract. Mensen met een uitkering die als uitzendkracht aan de slag gaan, stromen het minst door naar een vaste baan: slechts één op de twintig heeft na een jaar een vast contract.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Casus
Vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband
Als u afscheid neemt van een medewerker via een vaststellingsovereenkomst, dan eindigt die overeenkomst in de meeste gevallen met het over en weer verlenen van finale kwijting. Dat betekent dat werkgever en werknemer, nadat de overeenkomst is uitgevoerd, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dat het nodig is om in de overeenkomst duidelijk te zijn over wat er wel en niet nog gaat gebeuren of betaald gaat worden, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Medewerker recht op transitievergoeding?
Hebben medewerkers, die na 104 weken ziekte ontslagen worden, volgens de nieuwe Wet Werk en zekerheid ook recht op een transitievergoeding?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: