Nieuwsbrief
Korte teaser voor deze e-mail  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
maart 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk als de werknemer nog werkt en mogelijk binnen 6 maanden beter is.
» Vraag en antwoord uit de praktijk: Hebben wij als eigenrisicodrager iets te zeggen over de plichten in de WW?
» Re-integratiegids-VO vernieuwd!
» Onderzoek de mogelijkheden van functiecreatie binnen uw bestuur 
» Voornemen uitstel koppeling vast en flexibel WGA-risico
» Asscher wil geen onderscheid risque social en risque professionnel
» Transitievergoeding nader uitgewerkt 
» Enquête naar duurzame inzetbaarheid in onderwijsland
» Hans Spigt aanjager banenafspraak arbeidsbeperkten
Casus
Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk als de werknemer nog werkt en mogelijk binnen 6 maanden beter is.
Een werknemer is ontslagen na twee jaar ziekte. Hij is het niet eens met de ontslagbeslissing. Hij vindt dat hij voldoende is hersteld en wil graag weer volledig werken.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Heeft werkgever als eigenrisicodrager iets te zeggen over WW-plichten?
Hebben wij als eigen risicodrager iets te zeggen over de plichten in de WW?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Re-integratiegids-VO vernieuwd!
De vernieuwde website Re-integratiegids-VO is online. De techniek achter de site is vernieuwd. Daarnaast heeft de site een nieuwe look gekregen en is inhoudelijk geactualiseerd. Ook is de site gebruikersvriendelijker gemaakt, met een duidelijke werkgevers- en werknemersingang, waardoor gebruikers nu gemakkelijker naar de juiste informatie kunnen navigeren. De informatie op www.re-integratiegids-vo.nl is afgestemd op de laatste wet- en regelgeving. En omdat re-integratie een zaak is van werkgever en werknemer samen, kunt u de informatie gemakkelijk doorsturen. Ga direct naar de Re-integratiegids-VO.
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Onderzoek de mogelijkheden van functiecreatie binnen uw bestuur
Het voortgezet onderwijs moet eind dit jaar ruim 300 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben ingevuld. Om scholen hierbij te ondersteunen gaat Voion samenwerken met het arbeids- en opleidingsfonds Sociale Werkvoorziening, SBCM. In enkele pilots worden samen met SW-bedrijven de mogelijkheden voor functiecreatie onderzocht.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voornemen uitstel koppeling vast en flexibel WGA-risico
De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) beoogt de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is om, met ingang van 2016, werkgevers de keuze te geven voor een publieke verzekering bij UWV of eigenrisicodragerschap. Al dan niet in combinatie met een private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Asscher wil geen onderscheid risque social en risque professionnel
Minister Asscher (SZW) heeft onlangs de Tweede Kamer laten weten dat hij geen voorstander is van onderscheid tussen risque social en risque professionnel, d.w.z. een onderscheid tussen enerzijds werknemers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte en anderzijds werknemers die door een andere (buiten het werk gelegen) oorzaak arbeidsongeschikt zijn geworden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Transitievergoeding nader uitgewerkt
Per 1 juli 2015 hebben werknemers, die twee jaar of langer bij een werkgever in dienst zijn en van wie de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding komt in de plaats van de kantonrechtersformule en is verschuldigd ongeacht op welke wijze de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. De Ministerraad heeft, op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Enquête naar duurzame inzetbaarheid in onderwijsland
Eforis, onderzoeksinstituut naar de bevlogenheid, productiviteit en (lifestyle) risico’s van medewerkers, heeft een telefonische enquête gehouden onder personeelsafdelingen van onderwijsinstellingen en gevraagd naar de inhoud, rol en betekenis van duurzame inzetbaarheid. Ruim 40 P&O adviseurs hebben aan het onderzoek meegewerkt. Uit de enquête blijkt dat het begrip duurzame inzetbaarheid door onderwijsinstellingen op velerlei wijzen wordt ingevuld.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Hans Spigt aanjager banenafspraak arbeidsbeperkten
Op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is Hans Spigt aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. Hans Spigt staat het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en benadert werkgevers actief voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking uit het sociaal akkoord.

Bron: SZW
   
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: