Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
Januari 2015
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Ontslag onbevoegde leerkracht na niet nakomen studieafspraken 
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Arbeidsongeschikt voor functie docent
» Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsbeperkten 
» Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015 
» Aanpassing regels voor beëindiging payrollcontracten
Casus
Ontslag onbevoegde leerkracht na niet nakomen studieafspraken
In het voortgezet onderwijs biedt de CAO de mogelijkheid om onbevoegde docenten te benoemen. Voorwaarde is dat er een studieplan wordt opgesteld, met als doel het uiteindelijk behalen van de bevoegdheid. Maar wat nu als de werknemer studieafspraken niet nakomt? Of als ver voor de gestelde einddatum duidelijk wordt dat de werknemer zijn bevoegdheid niet op tijd gaat halen? Mag de werkgever de werknemer dan ontslaan?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Arbeidsongeschikt voor functie docent
Bij de Sociale Zekerheidswijzer kwamen onlangs enkele vragen binnen over het niet meer functioneren van een werknemer. De docente viel begin 2014 uit wegens spanningsklachten. En de bedrijfsarts gaf aan dat deze werknemer arbeidsongeschikt is voor haar functie. De vragen gaan over een nieuwe periode van ziekte, over het aanbieden van ander werk en over het einde van haar dienstverband.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsbeperkten
De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Dit voorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het kabinet kwam vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015
In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen.In dit artikel vindt u een overzicht van maatregelen die per januari 2015 zijn ingegaan.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Aanpassing regels voor beëindiging payrollcontracten
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor het beëindigen van payrollcontracten gewijzigd. Wat betekent dit voor u als werkgever in het voortgezet onderwijs?
 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: