Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
November 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Bezwaar gedifferentieerde WGA-premie voor 2014  
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Toerekening WGA-uitkering terecht?
» Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
» Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
» Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’
» Verbeteringen rond terugbetalen van WGA-uitkeringen 
» Extra bijeenkomst Participatiewet en de CAO VO
Casus
Bezwaar gedifferentieerde WGA-premie voor 2014
Een school is het niet eens met de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie voor 2014. Ze starten een bezwaarprocedure tegen de beslissing van de Belastingdienst, maar de Belastingdienst geeft de school geen gelijk. In deze casus leest u dat de Belastingdienst uiteindelijk de school toch gelijk geeft. Het ingestelde beroep bij de Rechtbank wordt daarop ingetrokken. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Toerekening WGA-uitkering terecht?
Wij krijgen als eigenrisicodrager voor de WGA een WGA-uitkering toegerekend. De vraag is of deze toerekening terecht is. Onze werknemer met een tijdelijk dienstverband is op 1 augustus 2010 ziek uit dienst gegaan. Vervolgens is op 17 augustus 2012 met terugwerkende kracht tot 30 augustus 2010 een WGA-uitkering toegekend. Deze WGA-uitkering brengt UWV bij ons in rekening. Is dit terecht? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
Minister Asscher (SZW) heeft op 11 november jl. het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel maakt het voor AOW-gerechtigden die dat willen gemakkelijker om op basis van een arbeidsovereenkomst door te werken. Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als ZZP’er. Bij het formuleren van het wetsvoorstel heeft het kabinet rekening gehouden met de bijzondere (arbeidsmarkt)positie van AOW-gerechtigden. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer
In het regeerakkoord is aangekondigd dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog gaat: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’
Het aantal flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen (35 procent in 2002; 58 procent in 2013). Om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten in de Wet Werk en Zekerheid is het ministerie van SZW een landelijke campagne gestart. De campagne richt zich vooral op jongeren via radiospots op 3FM, Sky radio en online advertenties.


» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Verbeteringen rond terugbetalen van WGA-uitkeringen
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan wijzigt er per 1 januari 2015 een aantal dingen.
Een belangrijke verandering is dat u minder beslissingen over terugbetalen van UWV ontvangt. Elke maand betaalt UWV voor u de WGA-uitkering(en) van uw (ex-)werknemer(s). Hiervoor ontvangt u tot nu toe van UWV maandelijks 1 of meerdere beslissingen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Extra bijeenkomst Participatiewet en de CAO VO
De CAO-tafel heeft Voion gevraagd om bekendheid te geven aan de Participatiewet en de afspraak vanuit het Sociaal Akkoord die in de CAO VO is overgenomen over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voion organiseert in januari een extra bijeenkomst over de verplichtingen en mogelijkheden met betrekking tot het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  » Meer informatie en aanmelden 
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: