Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
juni 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Onjuist advies van bedrijfsarts: werkgever draait op voor kosten
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Betermelding docenten bovenbouw
» Wet Werk en Zekerheid door Eerste Kamer  
» CAO voortgezet onderwijs 
» Rekenregels juli 2014 vastgesteld
» Voorzieningen nodig? Eerst aanvragen bij UWV 
» Lancering Toolbox Duurzame Inzetbaarheid 
Casus
Onjuist advies van bedrijfarts: werkgever draait op voor kosten
De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor activering en re-integratie. Deskundigen ondersteunen dit proces met adviezen en diensten. UWV kan een loonsanctie opleggen, als de werkgever of de werknemer tekort zijn geschoten in de re-integratie. Regelmatig worden loonsancties opgelegd omdat de werkgever van zijn deskundige(n) adviezen heeft gekregen die achteraf onjuist blijken te zijn. In deze casus draait de werkgever op voor de kosten van een onjuist advies van de bedrijfsarts.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Betermelding docenten in de bovenbouw
Ik heb een vraag over betermelding van docenten die les geven in de bovenbouw. We maken regelmatig mee dat we een docent bovenbouw kunnen betermelden in de examenperiode. Na de examens zijn er minder klassen, en dus minder lesuren, waardoor de docent zijn werk niet volledig kan hervatten. Moeten wij in zo’n geval een bepaald verzuimpercentage aanhouden? Of is dit werkgeversrisico? Wij hebben voor deze docenten geen vervangende lestaak.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wet Werk en Zekerheid door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 10 juni ingestemd met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ). Het wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht in Nederland, en dus ook voor het voortgezet onderwijs. In de nieuwe CAO VO 2014-2015 hebben sociale partners afgesproken dat een werkgroep wordt ingesteld, die in kaart brengt welke gevolgen de WWZ heeft voor de CAO VO en de rechtsbescherming van het personeel. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
CAO voortgezet onderwijs
De vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo en FvOv en de VO-raad hebben een akkoord bereikt over de CAO VO 2014-2015. De cao, met een looptijd van een jaar, wordt nu door alle partijen ondertekend en gaat in per 1 augustus 2014.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Rekenregels juli 2014 vastgesteld
Per 1 juli worden de nieuwe rekenregels vastgesteld. In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2014 vastgesteld op € 198,28 en het minimumloon bedraagt per 1 juli 2014 bruto per maand € 1.495,20.
Bron: SZW
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voorzieningen nodig? Eerst aanvragen bij UWV 
Sommige werknemers hebben extra hulpmiddelen nodig om hun werk te kunnen doen. Zoals een speciale stoel. UWV heeft contracten met leveranciers van deze voorzieningen en koopt ze zelf in. Dit doet UWV pas als er een aanvraag wordt ontvangen en zij hierop positief hebben beslist. Als u dus een voorziening voor een werknemer met een ziekte of handicap nodig heeft en voor vergoeding in aanmerking wilt komen moet u deze bij UWV aanvragen. UWV vergoedt niet meer achteraf.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Lancering Toolbox Duurzame Inzetbaarheid
We weten dat investeren in duurzame inzetbaarheid lonend is voor zowel werkgever als werknemer. Maar hoe geef u beleid op dit gebied vorm? Waar moet u beginnen? Om organisaties en medewerkers hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vernieuwde toolbox gelanceerd.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: