Nieuwsbrief

Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
mei 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
» Vraag & antwoord uit de praktijk: WW-rechten voor rekening tijdelijke werkgever?
» Hogere premie Ziektewet voormalig eigenrisicodragers
» Quotumwet voor advies naar Raad van State
» Indexering pensioenen onwaarschijnlijk
» Onvoldoende meerwaarde regionaal arbeidsmarktbeleid uitkeringsgerechtigden
» Geen uitstel wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid
» Praktijkvoorbeelden gezocht voor Re-integratiegids-VO
Casus
Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
Een docent is sinds oktober 2007 werkzaam in een vast dienstverband voor 0,52 fte. Op 12 oktober 2011 meldt hij zich ziek vanwege whiplashklachten, als gevolg van een verkeersongeluk. Na re-integratie-activiteiten in zowel eerste als tweede spoor, kent UWV per 9 oktober 2013 een WGA uitkering toe. Als gevolg hiervan ontslaat de werkgever de docent op 8 oktober 2013. Betrokkene tekent beroep aan tegen dit besluit. Wat is het oordeel van de rechter?  
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & en antwoord uit de praktijk
WW-rechten voor rekening tijdelijke werkgever?
De heer X heeft van 11 november 2013 tot 30 maart 2014 (20 kalenderweken) tijdelijk bij ons gewerkt (ziektevervanging). Voorafgaand hieraan heeft hij in verband met eerdere dienstverbanden ruim een week WW genoten. Nu hebben wij opnieuw een tijdelijke vacature (weer ziektevervanging conciërge) en komt de heer X weer als kandidaat naar voren. Hoe kunnen wij hem weer in dienst nemen zonder dat zijn WW-rechten voor onze rekening komen? Of kan alleen een payrollconstructie in deze situatie het betalen van WW-rechten voorkomen? 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Hogere premie Ziektewet voormalig eigenrisicodragers
Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risico dekkende Ziektewetpremie gaat gelden voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigen risico dragen terugkeren naar UWV. Het besluit wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Quotumwet voor advies naar de Raad van State
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de zogenoemde Quotumwet. Deze wet heeft als doel dat er meer mensen met arbeidsbeperkingen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Staatssecretaris Klijnsma hoopt het wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen vanwege de samenhang met de Participatiewet.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Indexering pensioenen onwaarschijnlijk
De pensioenen kunnen de komende vijf jaar waarschijnlijk niet geïndexeerd worden. Dat heeft bestuursvoorzitter Henk Brouwer van het ABP op 15 april tijdens een bijeenkomst over de visie 2020 van ABP gezegd. Hierdoor gaat de koopkracht van ouderen achteruit. Reden hiervoor zijn de strengere pensioenregels die het kabinet wil invoeren.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Onvoldoende meerwaarde regionaal arbeidsmarktbeleid uitkeringsgerechtigden
In de arbeidsmarktregio’s worden nog te weinig afspraken gemaakt die mensen die in een uitkeringssituatie zitten op weg kunnen helpen naar werk. Dit constateert de Inspectie SZW in het rapport 'Afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid'.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Geen uitstel wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid
Minister Asscher (SZW) ziet geen aanleiding om het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid dat op 1 juli 2014 in werking zou moeten treden, een jaar later, op 1 juli 2015, in te laten gaan. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had met het oog op voorlichting en in verband met tijdsdruk gevraagd de ingang van het wetsvoorstel uit te stellen. Wel kondigt de minister reparatiewetgeving aan.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Praktijkvoorbeelden gezocht voor Re-integratiegids-VO
Heeft u ervaringen met re-integratietrajecten in uw school en wilt u deze delen met collega’s? Voor onze Re-integratiegids-VO zijn wij op zoek naar nieuwe praktijkverhalen. Wilt u hier aan meewerken?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: