Nieuwsbrief

Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
maart 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Jurisprudentie: Pas op voor de dubbele draaideur!
» Vraag & antwoord uit de praktijk: Heeft onbetaald verlof gevolgen voor de uitkering? 
» Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiliseert in 2013 en 2014
» Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen
» Participatiewet door Tweede Kamer
» Re-integratiegids-VO: Verzuimstappenplan
Jurisprudentie
Pas op voor de dubbele draaideur!
De ketenbepaling in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid bepaalt dat een werknemer in vaste dienst kan komen na 3 jaar tijdelijke contracten, of door een 4e tijdelijk contract. Onderdeel van de ketenbepaling in de meeste sectoren is de 'antidraaideurbepaling': ook opeenvolgend hetzelfde werk doen bij verschillende werkgevers kan gelden als keten. Bijvoorbeeld eerst via een uitzendbureau en daarna in tijdelijke dienst bij de inlener zelf. Door de antidraaideurbepaling telt dan ook de periode als uitzendkracht mee in de keten. Dit om misbruik van de ketenbepaling te voorkomen.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Heeft onbetaald verlof gevolgen voor de WW-uitkering?
De aanstelling van een medewerker loopt per 1 mei van rechtswege af. Deze medewerker vraagt voorafgaand aan het ontslag onbetaald verlof aan om de overgang naar een nieuwe werkgever soepel te laten verlopen. De medewerker vertrekt dus eerder, maar nog niet voor alle uren. Wat zijn daarvan de consequenties voor het recht op de WW-uitkering?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiliseert in 2013 en 2014
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiliseert in 2013 en 2014. De WIA-instroom is stabiel. Het aantal WIA-uitkeringen groeit wel verder omdat de WIA nog in opbouw is. Het aantal WAO-uitkeringen blijft snel dalen als gevolg van de pensionering van de babyboomgeneraties. Wel loopt het aantal pensioneringen terug als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Werk en Zekerheid met ruime meerderheid aangenomen.
De wet is bedoeld om:
• werknemers met flexibele contracten meer zekerheid te geven;
• het ontslagrecht eerlijker te maken;
• de WW-uitkering meer te richten op terugkeer in het arbeidsproces.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Participatiewet door Tweede Kamer
De Tweede Kamer stemde op 20 februari jl. in met de Participatiewet. Deze wet is een uitwerking van afspraken in het Sociaal Akkoord en biedt mensen met een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met sociale partners. Bedrijven gaan de komende jaren 100.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Binnen de overheid worden 25.000 banen gecreëerd.

Bron: SZW
Re-integratiegids-VO: Verzuimstappenplan
Als een werknemer ziek wordt, dan gelden er voor de werkgever en werknemer allerlei rechten en plichten. Re-integratie is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer. Uitgangspunt van de poortwachterprocedure is dat de werkgever samen met de zieke werknemer regie voert en tijdig de noodzakelijke acties onderneemt. Op de Re-integratiegids vindt u een handig verzuimstappenplan.
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: