Nieuwsbrief
Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs
  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
februari 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: CRvB formule voor berekening extra ontslagvergoeding
» Vraag & antwoord uit de praktijk: WW-lasten bij werkloosheid uit een volgende baan 
» Veranderingen in Participatiewet en Wet Werk en Bijstand
» AOW-uitkering en samenwonen 
» ABP beëindigt verlaging van pensioenen
» Re-ingratiegids-VO: Sancties 
Casus
CRvB formule voor berekening extra ontslagvergoeding van ambtenaren
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in twee zaken (LJN BZ2043 en LJN BZ2044) het oordeel van de rechter vernietigd, omdat er een te hoog of een te laag bedrag is toegekend voor de extra ontslagvergoeding.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
WW-lasten bij werkloosheid uit een volgende baan
Een medewerker krijgt ontslag en heeft recht op een WW-uitkering. Hij vindt een andere baan in de private sector maar hij wordt na 8 maanden ook daar ontslagen. Heeft hij nog recht op WW-uitkering voor onze rekening? En hoe zit dit als hij al na 4 maanden wordt ontslagen?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Veranderingen in Participatiewet en Wet Werk en Bijstand
Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan. De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-uitkering en samenwonen
Vanaf 1 februari 2014 worden ouderen met een AOW-uitkering die samenwonen maar wel ieder een eigen huis hebben of huren, beschouwd als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
ABP beëindigt verlaging van pensioenen
ABP heeft vorige week besloten om de verlaging van de pensioenen per 1 april 2014 te beëindigen. De maatregel om te verlagen werd in 2013 genomen om de financiële situatie van het fonds voldoende te kunnen laten herstellen. Inmiddels is de dekkingsgraad gestegen tot boven het vereiste niveau. Eind 2013 bedroeg de dekkingsgraad 105,0%. Dat is 1.7%-punt hoger dan het wettelijk minimum.
» Lees verder op de website van ABP  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Re-integratiegids-VO: Sancties
Bij geen of onvoldoende re-integratie inspanningen van de werkgever en/of werknemer kan het UWV mogelijk een sanctie opleggen. Ook voor de werknemer gelden er sancties als hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Op de
Re-integratiegids-VO vindt u een overzicht van de van toepassing zijnde sancties.
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: