Nieuwsbrief

Nieuws over Sociale Zekerheid in het voortgezet onderwijs

  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
januari 2014
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt maandelijks. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: beëindiging van verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid 
» Vraag & antwoord uit de praktijk: nawerking, doorlopend ziekteverzuim en Wet BEZAVA
» Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
» Aanpassing flexwet 
» Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA
» Re-integratiegids-VO: rollen bij verzuimbeleid
» Nieuw per 2014: premiekorting jongeren
» Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
Casus
Beëindiging van verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid
Een docent heeft bij de Commissie van Beroep, beroep ingesteld tegen het niet omzetten van het derde dienstverband voor bepaalde tijd in een dienstverband voor onbetaalde tijd.
De docent is met ingang van 1 september 2010 benoemd in tijdelijke dienst tot en met 31 juli 2011, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd als betrokkene zijn onderwijsbevoegdheid behaald. In 2011 is het dienstverband met een jaar verlengd. Met de opmerking dat het dienstverband niet zal worden verlengd als betrokkene de overeengekomen studie niet binnen twee jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst afrondt.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag & antwoord uit de praktijk
Nawerking, doorlopend ziekteverzuim en Wet BEZAVA
Welk risico loopt een werkgever als een werknemer zich binnen 4 weken na uit diensttreding ziek meldt?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
Het kabinet neemt deze maatregel omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Aanpassing flexwet
In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid staan verschillende maatregelen die de positie van flexwerkers moeten versterken. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling per 1 juli 2014 ingaat. De voorgestelde 
maatregelen op een rij.
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA
De eerste eenmalige teruggaven basispremie WAO/WIA 2013 zijn door de Belastingdienst verzonden.
In de miljoenennota 2014 (bij maatregel 27, paragraaf 3.2.2) is aangegeven dat in 2013 incidenteel €1,3 miljard aan werkgevers via de basispremie WAO/WIA wordt gegeven. Hierdoor wordt de basispremie WAO/WIA in 2013 3,99%. De hoogte van de oorspronkelijke basispremie WAO/WIA 2013 was 4,65%.
Wanneer kunt u de teruggaaf verwachten?
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Re-integratiegids-VO: rollen bij verzuimbeleid
Er zijn bij de uitvoering van verzuimbeleid diverse rollen die vervuld en belegd moeten worden.
De Re-integratiegids-VO biedt u een overzicht van deze rollen en hoe deze ingevuld kunnen worden. 
 Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuw per 2014: premiekorting jongeren
Werkgevers krijgen een premiekorting als ze tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aannemen.
Het gaat hier om jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn én een WW- of bijstandsuitkering hebben. Werkgevers moeten minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. 
» Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Cursus Kennis van Sociale Zekerheid
De sociale zekerheid in Nederland is erg complex en bovendien voortdurend in beweging: denk bijvoorbeeld aan de aanstaande modernisering van de Ziektewet. Als HRM-er in de VO-sector heeft u vaak te maken met deze ingewikkelde sociale zekerheidsmaterie op wettelijk niveau, maar ook met de specifieke regels in de CAO-VO, de ZAVO en de WOVO.

De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis organiseert in maart 2014 de tweedaagse cursus Kennis van sociale zekerheid, specifiek voor de VO-sector. De relevante thema’s op het gebied van ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid komen op interactieve wijze aan bod.
- Inschrijven 11 maart & 18 maart Utrecht
- Inschrijven 13 maart & 20 maart Nieuwegein
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion voion.nl  |  doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: